Notice: Undefined offset: 0 in /home/szkoleni/public_html/wp-content/themes/se/category.php on line 28

Pozyskiwanie klienta na rynku zagranicznym

Cz. 3. Jak przygotować ofertę zagraniczną oraz ułożyć współpracę z kontrahentem zagranicznym? W poprzednich artykułach, przedstawiliśmy jak przygotować się do ekspansji. W części 1 ustaliliśmy jak analizować rynki zagraniczne oraz konkurencję, by w oparciu o nasze przewagi zbudować strategię eksportową i przystąpić do pozyskiwania odbiorców. W części 2 przedstawiliśmy możliwości w zakresie kanałów dystrybucji na rynkach zagranicznych w zależ
Learn More

Notice: Undefined offset: 0 in /home/szkoleni/public_html/wp-content/themes/se/category.php on line 28

Brexit – szansa czy zagrożenie dla Twojego EKSPORTU?

  Mimo, że Wielka Brytania w dniu 31.01.2020 opuściła Unię Europejską, do końca roku obowiązuje okres przejściowy i eksport będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach. Od 2021 r sprzedaż na rynek UK będzie eksportem, a nie sprzedażą wewnątrzunijną. Czy powinieneś spodziewać utrudnień i zwiększonych kosztów? Dodatkowymi cłami prawdopodobnie będzie obłożony eksport następujących branż wrażliwych w
Learn More

Notice: Undefined offset: 0 in /home/szkoleni/public_html/wp-content/themes/se/category.php on line 28

Środki na rozwój eksportu – dotacje eksportowe “Go To Brand”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) , jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –Go to Brand.
Learn More

Notice: Undefined offset: 0 in /home/szkoleni/public_html/wp-content/themes/se/category.php on line 28

Skuteczne pozyskiwanie klienta na rynku zagranicznym

Część 2 – Jak wybrać partnera eksportowego? Kanały dystrybucji zagranicznej w zależności od typu produktu. W części 1 ustaliliśmy własne cele związane z ekspansją, mocne strony oraz aspekty do poprawy. Określiliśmy jak analizować otoczenie rynkowe i konkurencję zagraniczną , by w oparciu o nasze przewagi zbudować strategię eksportową i przystąpić do pozyskiwania odbiorców. Kanały dystrybucji w zależności od rodzaju produktu
Learn More

Notice: Undefined offset: 0 in /home/szkoleni/public_html/wp-content/themes/se/category.php on line 28

Jak pozyskać kontrahenta na rynku zagranicznym?

Część 1 - Strategia eksportowa – po co Ci eksport, jakie rynki wybrać, czy masz przewagi międzynarodowe i jak odnieść sukces na rynkach międzynarodowych Wiele firm boryka się z problemami rozwoju własnego biznesu na rynkach zagranicznych. Zadają sobie oni pytanie: Gdzie szukać partnerów zagranicznych? Jak przekonać klienta zagranicznego do współpracy? Jak pozyskać kontrahenta zagranicznego? Jak wybrać najlepszych partnerów zagranicznych do współpracy?   Warto zdać sobie
Learn More

Notice: Undefined offset: 0 in /home/szkoleni/public_html/wp-content/themes/se/category.php on line 28

Skuteczne negocjacje międzynarodowe – cz 1

Pragnę podzielić się z Wami wskazówkami ze szkolenia „SKUTECZNE NEGOCJACJE EKSPORTOWE" wygłoszonego na Międzynarodowej Konferencji Eksportowej "Jak sprzedawać polskie produkty na rynkach eksportowych". Poniżej wskazówki jak rozwijać eksport dzięki umiejętnej sprzedaży międzynarodowej prowadzeniu profesjonalnych negocjacji zagranicą: Zrozum motywacje swojego zagranicznego partnera, aby przewidzieć jego główne cele i dodatkowe aspiracje - utoruje Ci drogę do tworzenia dla niego wartości i
Learn More

Notice: Undefined offset: 0 in /home/szkoleni/public_html/wp-content/themes/se/category.php on line 28

Rozwój eksportu – Jak skutecznie zdobywać rynki zagraniczne?

Rozwój eksportu - Jak skutecznie zdobywać rynki zagraniczne? Początek roku to dobry czas na przemyślenie swojego modelu biznesowego ekspansji zagranicznej (BUSINESS MODEL of INTERNATIONAL EXPANSION). Dobre zaprogramowanie działalności eksportowej pozwoli uniknąć powszechnych błędów takich jak: przypadkowy wybór rynków zagranicznych brak znajomości konkurencji zagranicznej, w tym ich mocnych i słabych stron współpraca z przypadkowymi partnerami budowanie przewagi konkurencyjnej w
Learn More

Notice: Undefined offset: 0 in /home/szkoleni/public_html/wp-content/themes/se/category.php on line 28

Szkolenia Eksportowe – wyniki, opinie klientów, referencje – podsumowanie

Witajcie, Rok 2018 przyniósł dla nas wiele zmian i dużych wyzwań w zakresie wspierania eksporterów. Jesteśmy niezmiernie dumni udało się osiągnąć tak wiele pomagając przy tym licznym firmom w ekspansji zagranicznej, tworzeniu strategii eksportowych budowaniu modeli biznesowych. Wraz z różnymi przedsiębiorcami udało się wejść na nowe rynki: Algierii, Iranu, Nigerii, Arabii Saudyjskiej, Łotwy, Gruzji, wzmocnić sprzedaż i uzdrowić biznesy na wielu
Learn More

Notice: Undefined offset: 0 in /home/szkoleni/public_html/wp-content/themes/se/category.php on line 28

Dystrybucja – ważne ogniwo łańcucha eksportowego

Zdeterminowane vs. swobodne podejście do dystrybucji. Strategia dystrybucji, jako jeden z kluczowych elementów planu rozwoju eksportu.   Przystępując do tworzenia planu rozwoju eksportu przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę najważniejsze procesy, które zadecydują o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Jednym z najważniejszych jest dystrybucja. Określa się ją, jako proces dostarczania produktu od przedsiębiorcy do odbiorcy finalnego. Odbiorcą tym moż
Learn More