Podstawowe zasady negocjacji międzynarodowych

„Zrozumieć inną kulturę to znaczy wiedzieć jak się komunikować z jej przedstawicielami” – E. Hall.

Międzynarodowe rozmowy biznesowe stanowią wyjątkowe wyzwanie dla wszystkich negocjatorów. Główną cechą odróżniającą rozmowy z zagranicznym partnerem jest dużo większe ryzyko nieporozumień, niż w rozmowach z partnerem krajowym. Jeśli chcemy, aby rozmowy biznesowe przyniosły oczekiwany skutek, należy poznać obyczaje i normy, które są charakterystyczne dla innych kultur.

Podstawowe różnice

   Cechy kultury, które zdaniem doświadczonych negocjatorów okazują się istotne dla negocjacji i kontaktów handlowych, można rozpatrywać na czterech podstawowych wymiarach

  • nastawienie propartnerskie – nastawienie protransakcyjne,
  • ceremonialność – nieceremonialność,
  • monochroniczność – polichromiczność,
  • ekspresyjność – powściągliwość.

 

Są tylko dwie rzeczy, które jednoczą ludzi: strach i interes. – Napoleon Bonaparte

Pierwszy z przywołanych wymiarów dotyczy różnic związanych z traktowaniem relacji handlowych. W niektórych państwach takich jak Japonia czy też kraje arabskie, przed nawiązaniem kontaktów handlowych dużo uwagi przywiązuje się na poznawanie ludzi. Dla biznesmanów wywodzących się z kultur propartnerskich bardzo ważny jest sposób w jaki utrzymywane są wzajemne relacje. Najpierw poznaje się człowieka, a dopiero później robi się z nim interes. W rozmowach z takimi partnerami należy przeznaczyć sporo czasu na zbudowanie wzajemnego zaufania  oraz przyjaznych stosunków.

Odmienne podejście występuje w państwach o nastawieniu protransakcyjnych. Przykładem takich państw są Niemcy, czy też Kanada. Negocjatorzy z tych krajów są przede wszystkim nastawieni na sfinalizowanie rozmów handlowych. Po krótkiej rozmowie wprowadzającej, od razu przechodzi się do sedna sprawy. Preferuje się bezpośredni i otwarty sposób komunikacji, mniej zważając na osobiste relacje. Partnerzy z krajów o nastawieniu protransakcyjnym zadowalają się poznaniem drugiej strony w trakcie rozmów biznesowych.

W negocjacjach międzykulturowych może występować swoisty konflikt. Partnerzy nastawieni propartnersko mogą postrzegać tych nastawionych protransakcyjnie jako agresywnych i zbyt pewnych siebie. Niemieccy negocjatorzy wypowiadają dokładnie to co myślą, natomiast dla Japończyków ważniejsze jest „jak” coś zostało powiedziane niż to „co” zostało powiedziane. Dlatego warto jak najwięcej wiedzieć o specyficznych zachowaniach charakterystycznych dla danego typu kultury.

W kolejnych artykułach w ramach cyklu MIĘDZYNARODOWA KULTURA BIZNESU zostaną przybliżone pozostałe, podstawowe wymiary różnic kulturowych.

newsletter_

Źródło:

Gesteland R. R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie

Autor:
Grzegorz

GRZEGORZ - Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Eurospektrum, twórca zespołu Export-Experts oraz platformy dla Eksporterów szkolenia-eksportowe.pl ; Wieloletni menedżer sprzedaży eksportowej w czołowych firmach polskich (m.in: AMICA S.A., FagorMastercook S.A., Global Cosmed, Kosmet-Rokita) i zagranicznych: Fagor Electrodomesticos (Hiszpania);  Zeigler Bross (USA), FagorBrandt (Francja). Posiadam ponad 19 letnie doświadczenie we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne oraz bogate doświadczenie w konsultingu międzynarodowym. Prowadziłem negocjacje w ponad 40 krajach zarówno dla światowych graczy jak i średnich firm lokalnych, podnosząc sprzedaż łącznie o ponad 300 mln zł. Byłem odpowiedzialny za tworzenie, negocjowanie i egzekwowanie wielu kontraktów międzynarodowych. Od wielu lat zajmuję się usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju eksportu, tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej, rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za granicą.