Środki na rozwój eksportu – dotacje eksportowe “Go To Brand”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) , jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –Go to Brand.

Dofinansowanie Go To Brand

Jest to wyjątkowa szansa na uzyskanie środków na rozwój eksportu na takie kosztowne przedsięwzięcia jak targi międzynarodowe, misje zagraniczne, czy marketing eksportowy

 1. Jakie obowiązują terminy naboru Go to Brand?

Nabór wniosków rozpoczyna się 11 lutego 2020 a kończy 11 marca 2020

 1. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

udział w targach międzynarodowych, wystawach, misjach gospodarczych / konferencjach zagranicznych,

-dodatkowe działania promocyjne – marketing międzynarodowy,

-finansowanie kosztów usługi doradczej (doradztwo eksportowe), która pomoże wypromować firmę za granicą i pozyskiwać klientów zagranicznych,

 1. Kto może otrzymać dofinansowanie eksportowe?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, których lokalizacja projektu znajduje się w we wszystkich województwach poza mazowieckim, pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym:

 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • moda polska
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • branże kosmetyczna
 • meblarska
 • usług prozdrowotnych
 1. Jaka jest kwota dofinansowania?

Można otrzymać maksymalnie 425 670 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 1 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, obowiązuje wkład własny w wysokości 15% całkowitego kosztu projektu

 1. Jaka jest całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów?

Pula środków w konkursie: projekty zlokalizowane w województwach innych niż mazowieckie: 300 000 000,00 zł.

 1. Pełna dokumentacja dla poddziałania 3.3.3 POIR dostępna na stronie PARP:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand#dokumenty

Go to Brand to wyjątkowa szansa na rozwój firmy na rynkach zagranicznych, poprzez sfinansowanie zarówno działań strategicznych w eksporcie, marketingu międzynarodowego, jak i bezpośredniego pozyskiwania klientów zagranicznych.

 

Autor:
Grzegorz

GRZEGORZ - Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Eurospektrum, twórca zespołu Export-Experts oraz platformy dla Eksporterów szkolenia-eksportowe.pl ; Wieloletni menedżer sprzedaży eksportowej w czołowych firmach polskich (m.in: AMICA S.A., FagorMastercook S.A., Global Cosmed, Kosmet-Rokita) i zagranicznych: Fagor Electrodomesticos (Hiszpania);  Zeigler Bross (USA), FagorBrandt (Francja). Posiadam ponad 19 letnie doświadczenie we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne oraz bogate doświadczenie w konsultingu międzynarodowym. Prowadziłem negocjacje w ponad 40 krajach zarówno dla światowych graczy jak i średnich firm lokalnych, podnosząc sprzedaż łącznie o ponad 300 mln zł. Byłem odpowiedzialny za tworzenie, negocjowanie i egzekwowanie wielu kontraktów międzynarodowych. Od wielu lat zajmuję się usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju eksportu, tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej, rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za granicą.