Współpraca Polsko-Norweska

Polak, Norweg … 

Czyli o powiązaniach kulturowo-gospodarczych między Norwegami i Polakami oraz o nowej ścieżce kooperacji.

Siła migracji.

Wzmacniające się powiązania pomiędzy Norwegią a Polską najlepiej obrazuje saldo polskich migracji z ostatnich lat. Polacy są jedną z największych mniejszości narodowych w Norwegii. Wyprzedzają Niemców, a nawet samych Szwedów. Wśród pięciomilionowego narodu stanowią grupę liczącą 45 tys. osób (jak wskazują dane statystyczne za 2013r.). Ponadto, w Norwegii panuje silna moda na naukę języka polskiego, jako jednego z licznych języków norweskiej wieży Babel, czyli Oslo. Stolica Norwegii to bowiem swoisty tygiel językowy. Oprócz norweskiego i polskiego na ulicach miasta usłyszeć można urdu, arabski, chiński, bengalski, pendżabski i somalijski.
Warto zwrócić uwagę, iż Polacy, już w drugim pokoleniu, poddają się silnej asymilacji kulturowej. Jednym z mechanizmów adaptacji norweskiej obywatelskości jest system edukacyjny. W norweskich placówkach oświatowych, już na najniższym szczeblu, swoją obecność silnie zaznaczają dzieci i młodzież polskiego pochodzenia. Polonia norweska określana jest, jako most łączący oba kraje oraz, jako silny akcelerator polsko-norweskiej kooperacji.

Przemysł motoryzacyjny i stalowy.

Prężnie rozwija się także współpraca gospodarcza pomiędzy dwoma krajami. Polska gospodarka słynie w Norwegii ze wzrastającej skali eksportu polskich autobusów, które wszechobecne są na terenie Skandynawii, jak i solidnych konstrukcji stalowych, które stanowią trzon norweskiego przemysłu budowlanego. Norwegia jest trzecim odbiorcą, co do wielkości polskiego eksportu przemysłu autobusowego. Najwięcej autobusów trafia tam z wrocławskiej fabryki Volvo. Pierwsze miejsca zajmują Szwecja oraz Niemcy (marki Volvo, MAN, Solaris, SCANIA; łącznie wolumen 2185 sztuk w 2013r.)[1]. Blisko ¼ polskiego tonażu konstrukcji stalowych eksportowana jest do Norwegii, Francji, Holandii, Danii i Czech. [2]

Przedsiębiorczość w mikro skali.

Gospodarki obu państw łączy podobieństwo struktury przedsiębiorczości. Trzon w obu przypadkach stanowią podmioty plasujące się w sektorze MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). W Norwegii dominują małe firmy, zatrudniające maksymalnie do 20 osób. Wiele z nich zajmuje pozycję krajowych liderów, często w bardzo niszowych branżach.
Głównie w branży odnawialnych źródeł energii, jak i zielonych technologii. Napędzają one norweską gospodarkę, ze względu na fakt, iż głównym zasobem naturalnym kraju jest energia wodna (hydroenergia stanowi tu 95% wytwarzanej energii elektrycznej).

“Przylądek” zielonych innowacji.

Państwo skandynawskie przoduje także w dziedzinie energii wiatrowej. W latach 2014-2020 planowana jest tutaj budowa największej farmy wiatrowej w całej Europie, liczącej ponad 450 wiatraków. Norwegia jest także pionierem jeśli chodzi o zrównoważony transport, tu produkcję pojazdów elektrycznych. Liderem jest skandynawska firma Think. Norwegia posiada najbardziej rozbudowaną sieć stacji do ładowania samochodów elektrycznych w całej Europie, przez co stanowi chłonny rynek dla amerykańskiej marki luksusowych  samochodów elektrycznych, Tesla.

Innovation Norway.

„Energia – źródłem sukcesu”. To pod tym hasłem promowany jest nowy program z ramienia Innovation Norway, agendy rządowej, wspierającej wzrost konkurencyjności i innowacyjności norweskich oraz partnerskich przedsiębiorstw. The Green Industry Innovation Programme – Innowacje w zakresie zielonych technologii organizowany jest w trzech komponentach, dla Polski, Bułgarii i Rumunii.
Program dla polskich przedsiębiorców został zainaugurowany Seminarium informacyjnym, które odbyło się w Warszawie, 28 lutego 2014r. Otwarte zostało przez Knuta Ringstada, managera programu oraz Kjell Arne Nielsena, Radcę Handlowego Ambasady Królestwa Norwegii. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Konkurs w ramach programu dedykowany jest polskim przedsiębiorcom z sektora MMŚP działającym w branży szeroko pojętych zielonych technologii. Przewiduje możliwość realizacji inwestycji w partnerstwie z podmiotami norweskimi. Konkurs obejmuje szerokie spektrum działań, możliwych do sfinansowania w ramach projektu, tu m.in. wdrażanie energooszczędnych technologii produkcji, wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych zielonych produktów, zaadaptowanie energooszczędnych konstrukcji budowlanych, instalacji OZE, czy wdrażanie zielonych usług.

Norwescy eko-giganci.

Na zielonym rynku norweskim dominują podmioty z następujących branż: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń. W całej Europie znane są następujące norweskie marki: Rainpower (hydroenergia), Elkem (fotowoltaika), Blaaster AS (energia wiatrowa), Biowater Technology (oczyszczanie ścieków), Tamra (gospodarka odpadami), Det norskie veritas (zielone usługi – posiada swój oddział w Gdyni). Te i wiele innych firm wykazuje chęć nawiązania współpracy z podmiotami polskimi, o czym świadczą liczne stanowiska norweskie na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska, POLEKO, które organizowane są corocznie w halach poznańskiego WTC.

“Innowacje w zakresie zielonych technologii”.

Idealnym powodem do podjęcia współpracy inwestycyjnej, jak i handlowej jest Program Innowacje w zakresie zielonych technologii. W konkursie szczególnie punktowane jest nawiązanie partnerstwa z podmiotem norweskim (warunek ten nie jest jednak obligatoryjny). Program współfinansuje dodatkowo podróże do Norwegii, celem pozyskania kontaktu i przeprowadzenia rozmów biznesowych z podmiotami norweskimi w zakresie inwestycji w ramach projektu.


Branża zielonych technologii ma szansę stać się kolejnym punktem styku między gospodarkami Polski i Norwegii oraz przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich i norweskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, a w tym do zwiększenia wolumenu handlu między państwami.

Mimo, iż Norwegia w dwóch kolejnych referendach nie przyjęła chęci aplikacji o członkostwo w Unii Europejskiej, a akcesja nie stanowi obecnie w Norwegii kwestii politycznej, wykazuje duże zainteresowanie kooperacją z Unią Europejską na wielu płaszczyznach, w tym gospodarczej i kulturowej, o czym świadczy ciągła dostępność środków w ramach Funduszy Norweskich oraz programy takie, jak the Green Industry Innovation Programme.

Innovation Norway udostępnia pulę środków w wysokości ok. 18 mln EUR  na inwestycje realizowane przez polsko- norweskich eko-partnerów.  Warto skorzystać ze środków i rozwinąć handlowo-gospodarcze horyzonty.


[1] Kierecki A., Eksport autobusów w ciągu III kwartałów 2013r., Portal autobusowy infobus.pl, [dostęp: 27.03.2014r.]

[2] Uznański A., Rynek konstrukcji stalowych w Polsce, Fakty. Magazyn gospodarczy, Nr 1 (67), styczeń/luty 2014.

Autor:
Grzegorz

GRZEGORZ - Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Eurospektrum, twórca zespołu Export-Experts oraz platformy dla Eksporterów szkolenia-eksportowe.pl ; Wieloletni menedżer sprzedaży eksportowej w czołowych firmach polskich (m.in: AMICA S.A., FagorMastercook S.A., Global Cosmed, Kosmet-Rokita) i zagranicznych: Fagor Electrodomesticos (Hiszpania);  Zeigler Bross (USA), FagorBrandt (Francja). Posiadam ponad 19 letnie doświadczenie we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne oraz bogate doświadczenie w konsultingu międzynarodowym. Prowadziłem negocjacje w ponad 40 krajach zarówno dla światowych graczy jak i średnich firm lokalnych, podnosząc sprzedaż łącznie o ponad 300 mln zł. Byłem odpowiedzialny za tworzenie, negocjowanie i egzekwowanie wielu kontraktów międzynarodowych. Od wielu lat zajmuję się usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju eksportu, tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej, rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za granicą.