Szkolenia eksportowe dofinansowane z KFS

Szkolenia eksportowe z dofinansowaniem nawet 100%

Chciałbyś, aby Twój Dział Eksportu był kompleksowo przeszkolony i wyposażony w najlepsze narzędzia oraz:
 • zdobywał nowe rynki,
 • pozyskiwał najlepszych dystrybutorów
 • stale zwiększał sprzedaż eksportową?

Obawiasz się, że to duża inwestycja dla Twojej firmy?
ROZWIĄZANIE BEZKOSZTOWE
Najlepsze szkolenia eksportowe indywidualnie zaprojektowane dla Twojej firmy, mogą być finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 • Dofinansowanie wynosi od 80% do 100%
 • Możemy pozyskać średnio od 5 000 do 15 000 zł na pracownika w ciągu roku.
 • Maksymalna kwota dofinansowania na firmę to  nawet 800 000 zł.
Obawiasz się formalności oraz poświęcania  czasu na wypełnianie dokumentacji?
 • Pozyskanie dofinansowania na szkolenia eksportowe nie musi być skomplikowane.
 • Cały proces dla jest prosty i przyjemny dla Twojej firmy. 
 • Jednocześnie możemy się zająć dla Ciebie całą dokumentacją. 
 • Nasza wyspecjalizowana jednostka przejmie na siebie wszelkie formalności, by Twoja firma nie traciła czasu i poświęcała go na rozwój biznesu
Nasi eksperci przeprowadzą Cię przez cały proces:
 • monitorują możliwość pozyskania środków (nabory są jedynie 1-2 razy w roku)
 • przygotują Twój wniosek dotacyjny,
 • przeprowadzą Cię przez rejestrację,
 • negocjują z Urzędem
 • rozliczą wniosek.

Ile to kosztuje?

Nasz eksperci pracują w tym przypadku w modelu success fee.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

Twój Dział Eksportu wzmocni umiejętności, otrzyma narzędzia i praktyczne wskazówki:

 • Jak zdobywać nowe rynki zagraniczne;
 • Gdzie wyszukiwać, jak pozyskać oraz sprawdzić zagranicznego dystrybutora;
 • Jak przygotować atrakcyjną ofertę dla klientów eksportowych;
 • Jak wygrywać w negocjacjach z partnerami zagranicznymi;
 • Jak motywować partnerów do efektywnej współpracy oraz zapobiegać konfliktom w kanałach sprzedaży;
 • Jak zdiagnozować ryzyka oraz warunki na nowym rynku zagranicznym oraz dobrać optymalny model działania na nim;
 • Jak wykorzystać narzędzia marketingowe w pozyskaniu zagranicznych dystrybutorów i klientów B2B;
 • Jak podpisać podpisać zyskowny i równocześnie bezpieczny kontrakt
Twój Dział Eksportu opracuje konkretny plan działania, zdobędzie narzędzia oraz umiejętności by zdobywać zdobywać nowe rynki eksportowe oraz rozwijać sprzedaż.
ZASADY DZIAŁANIA KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)  jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni swoje kompetencje i umiejętności do zmieniających się ciągle wymagań rynku pracy. KFS udziela wsparcia firmom na zasadzie pomocy de minimis – czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracujących w firmie osób (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)

Co może zyskać pracodawca, który korzysta z pomocy na kształcenie ustawiczne?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia do 10 osób) – nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
PROPONOWANE SZKOLENIA EKSPORTOWE FINANSOWANE Z KFS:

Każde ze szkolenie eksportowe Export-Experts może zostać objęte dofinansowaniem KFS.

Sprawdź nasze szkolenia

Będą specjalistą w szkoleniach eksportowych, posiadamy ponad 40 autorskich rozwiązań szkoleniowych dla eksporterów – najwięcej na rynku.

Kwota przypadająca na jednego pracownika to 14 tys. zł, dlatego można wybrać konkretne ścieżki szkoleniowe, Dział Eksportu dostał kompletne rozwiązania (wiedzę, umiejętności, narzędzia oraz doradztwo).

Możesz zaprojektować ścieżkę dla Twoich pracowników

skontaktuj się z naszymi doradcami

JAK PRZEBIEGA PROCES SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM

 • Wybór pracowników do przeszkolenia  (Firma + Export-Experts)
 • Program szkoleń eksportowych  (Export-Experts + Firma)
 • Wypełnienie wniosku (Export-Experts + Firma)
 • Złożenie wniosku w Urzędzie Pracy (UP) w terminie ogłoszenia (Firma)
 • Przyznanie dofinansowania przez KFS Firmie
 • Podpisanie umowy z Urzędem (Firma)
 • Podpisanie umowy na przeprowadzenie szkolenia (Firma + Export-Experts)
 • Przelew środków z KFS do Firmy  (UP)
 • Przeprowadzenie szkolenia (Export-Experts)
 • Wystawienie faktury oraz certyfikatów dla uczestników szkoleń (Export-Experts)
 • Płatność za szkolenie (FIrma)
 • Dostarczenie dokumentów po szkoleniu do UP

Nasz zespół wspiera Państwa w całym procesie, opracowując wniosek, negocjując z Urzędem oraz rozliczając całość dokumentów.