Czy warto się spóźnić na spotkanie w Chinach?

Postrzeganie czasu u przedstawicieli różnych kultur.

„Czas jest wartościowszy od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu.” – Jim Rohn

Prowadząc rozmowy biznesowe z partnerami z innych kultur musimy być przygotowani na to, że kwestia nawet tak oczywista w naszym kręgu kulturowym jak postrzeganie czasu, jest odmiennie, w niektórych regionach świata. Dla niektórych biznesmenów termin „jutro” może oznaczać nawet „za tydzień”. Nie chodzi w tym przypadku o tych partnerów, którzy celowo przeciągają finalizację rozmów. W niektórych kulturach postrzeganie czasu nie jest linearne i uporządkowane. Specjaliści w związku z tym podziałem wyróżniają dwa zasadnicze typy kultur:

  • Kultury monochromiczne
  • Kultury polichromiczne

Zasadniczy podział dotyczy sposobu postrzegania czasu.

Dla przedstawicieli kultur monochronicznych, czas jest bardzo cennym zasobem.
Traktuje się go jako nieodnawialny, kluczowy zasób, którym dysponuje negocjator. Przykładem kultur monochronicznych są państwa skandynawskie, kraje germańskie, USA, czy też Japonia. Negocjatorzy z tego kręgu kulturowego cechują się dużą punktualnością, a także starają się efektywnie wykorzystać czas. Ponadto dużą wagę przywiązuje się do planów i harmonogramów.

Przedstawiciele kultur polichronicznych traktują czas w sposób bardzo swobodny.
Jest on dla nich zasobem odnawialnym, który nie jest wyznacznikiem porządku dnia. Harmonogramy, plany, punktualność są przez nich traktowane bardzo swobodnie. Przykładem kultur polichronicznych są kraje arabskie, większość państw afrykańskich, a także państwa Ameryki Łacińskiej. Dla negocjatorów z państw arabskich ważniejsze są kontakty międzyludzkie niż efektywne wykorzystanie swojego czasu. W kulturze polichromicznej zauważalne są cechy charakterystyczne dla kultur pro-partnerskich. W obydwu typach kultur, bardzo ważne jest nawiązanie pozytywnych relacji z partnerem biznesowym. Dodatkowo wyszczególnia się kultury w umiarkowanym stopniu mono lub polichromiczne. Do państw umiarkowanie monochronicznych zalicza się m.in. Polskę.

Postrzeganie czasu przez partnerów z różnych kultur powoduje nierzadko konflikty pomiędzy stronami. Ważne jest, abyśmy znali podejście naszego partnera do kwestii punktualności, planów, harmonogramów.

Jeśli wyjeżdżamy do krajów latynoskich musimy być gotowi na to, że właściwe rozmowy handlowe mogą się rozpocząć nawet kilka dni po planowanych negocjacjach. W czasie poprzedzającym właściwe rozmowy całą energię musimy poświęcić na nawiązanie bardzo pozytywnych relacji z naszym partnerem.

Chcąc się należycie przygotować do rozmów z partnerem z innych państw, warto skorzystać z usług specjalistów lub też poszerzyć swoją wiedzę na specjalistycznych szkoleniach.

„Plany są niczym; planowanie jest wszystkim” – Dwight D. Eisenhower

 

newsletter_
 Źródło:
  • Gesteland R. R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie;
  • Zbigniew Witaszek, Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVIII NR 1 (168) 2007

Autor:
Grzegorz

GRZEGORZ - Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Eurospektrum, twórca zespołu Export-Experts oraz platformy dla Eksporterów szkolenia-eksportowe.pl ; Wieloletni menedżer sprzedaży eksportowej w czołowych firmach polskich (m.in: AMICA S.A., FagorMastercook S.A., Global Cosmed, Kosmet-Rokita) i zagranicznych: Fagor Electrodomesticos (Hiszpania);  Zeigler Bross (USA), FagorBrandt (Francja). Posiadam ponad 19 letnie doświadczenie we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne oraz bogate doświadczenie w konsultingu międzynarodowym. Prowadziłem negocjacje w ponad 40 krajach zarówno dla światowych graczy jak i średnich firm lokalnych, podnosząc sprzedaż łącznie o ponad 300 mln zł. Byłem odpowiedzialny za tworzenie, negocjowanie i egzekwowanie wielu kontraktów międzynarodowych. Od wielu lat zajmuję się usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju eksportu, tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej, rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za granicą.