Eksport tylko dla dużych firm? NIEPRAWDA!

Eksperci zajmujący się eksportem przedstawiają sprawę jasno i wyraźnie – zdobywanie nowych rynków poszerza zdolności dostrzegania potrzeb klientów. Ma to dodatni wpływ na rozwój i jakość produktów.

Wychodząc z działalnością poza granice swojego kraju przedsiębiorstwo wzbogaca się także o nowe, jakże cenne doświadczenia, poszerza swoje kontakty handlowe oraz dywersyfikuje ryzyko.

Analitycy szacują, że w 2013 roku polskie firmy osiągną wzrost eksportu na poziomie około 7 procent.

Stanowi to bardzo dobry przyczynek do rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa na rynki znajdujące się dotychczas poza jego zasięgiem – nie tyle w wyniku pewnych braków czy niewystarczającej konkurencyjności, co z powodu bardziej lub mniej świadomego wyboru. Wiele przedsiębiorstw kurczowo trzyma się rynku krajowego, przez co nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. W wielu przypadkach nie ma jednak żadnej przesłanki ku temu, by rezygnować z działalności na rynkach zagranicznych, gdyż doświadczenia ostatnich lat mówią, że przedsiębiorcy nie powinni lekceważyć żadnego rynku, który mógłby przyczynić się do odniesienia przez nich potencjalnych korzyści.

Czy przeszkody są rzeczywiście przeszkodami?

Przedsiębiorcy jako najważniejsze przeszkody stojące na drodze do eksportu swoich produktów czy usług wymieniają małą skalę prowadzonej działalności, niską innowacyjność, problem ze znajdowaniem wiarygodnych partnerów biznesowych za granicą, brak znajomości lokalnych przepisów prawa, czy problem z pozyskaniem informacji o zagranicznych rynkach.

Główną barierą uniemożliwiającą wyjście ze swoją ofertą poza kraj jest przekonanie o tym, że eksport zarezerwowany jest tylko dla największych firm. Okazuje się jednak, iż decyzja o rozpoczęciu ekspansji na rynki zagraniczne jedynie w bardzo niewielkim stopniu związana jest z wielkością przedsiębiorstwa.

Nie wierz w stereotypy Przedsiębiorco!

Eksport nie jest „przywilejem” zarezerwowanym tylko dla największych.
W dobie globalizacji to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej uczestniczą w międzynarodowym obrocie. Często jednak – błędnie! – traktują one eksport raczej jako wyzwanie czy okazję do jednorazowego zarobku, a nie jako ważną część długofalowej strategii biznesowej, jak ma to miejsce w przypadku większych firm.

Wielu przedsiębiorców unika myślenia o ewentualnej konkurencji w skali globalnej uważając, że powinni najpierw opracować innowacyjne produkty czy też zbudować dominujące marki. Międzynarodowy sukces wielu małych firm dowodzi jednak, że tego rodzaju założenie jest błędne. Nawet bez imponującej wiedzy technologicznej, bardzo znanych marek czy wprowadzanych innowacji, można odnosić sukces na rynkach zagranicznych – wykorzystując do tego inne kompetencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę na sukces międzynarodowy dzięki skupieniu się na ich dotychczasowych zdolnościach, przewagach konkurencyjnych i ich systematycznym rozwoju.

Dostrzeż szanse zamiast barier.

Widząc bariery i ograniczenia, przedsiębiorcy zapominają często o podstawowych zaletach, jakie daje eksport:

  • zwiększeniu liczby potencjalnych klientów;
  • obniżeniu kosztów jednostkowych produkcji (efekt skali wywołany zwiększeniem sprzedaży);
  • rozpoznaniu światowych trendów gospodarczych (bieżąca znajomość koniunktury światowej);
  • obniżeniu ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej pojmowanej całościowo;
  • zwiększeniu prestiżu (według badań i analiz rynkowych eksporter kojarzy się z firmą rzetelną, stawiającą na jakość, przez co cieszy się on większym prestiżem).

Eksport dodaje skrzydeł!

Dzięki podjęciu działań związanych z konkurowaniem na zagranicznych rynkach, podmioty z sektora MŚP mają szansę na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Działalność eksportowa może też doprowadzić do wzrostu wartości firmy. Niewątpliwie prowadzenie racjonalnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych wymaga wiedzy i informacji. Jednym z kluczowych czynników decydujących o powodzeniu wejścia na rynki zagraniczne jest więc jak najlepsze przygotowanie się do tego procesu. Aby jednak tak się stało, konieczne jest spełnienie podstawowego warunku – uwierzenie w to, że eksport jest sposobem na rozwój firmy. Także tej małej.

newsletter_
Źródła:
  • J. Bednarz, E. Gostomski, Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 11.
  • Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku pod red. Treder H., Kulawczuk P., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012

Autor:
Grzegorz

GRZEGORZ - Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Eurospektrum, twórca zespołu Export-Experts oraz platformy dla Eksporterów szkolenia-eksportowe.pl ; Wieloletni menedżer sprzedaży eksportowej w czołowych firmach polskich (m.in: AMICA S.A., FagorMastercook S.A., Global Cosmed, Kosmet-Rokita) i zagranicznych: Fagor Electrodomesticos (Hiszpania);  Zeigler Bross (USA), FagorBrandt (Francja). Posiadam ponad 19 letnie doświadczenie we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne oraz bogate doświadczenie w konsultingu międzynarodowym. Prowadziłem negocjacje w ponad 40 krajach zarówno dla światowych graczy jak i średnich firm lokalnych, podnosząc sprzedaż łącznie o ponad 300 mln zł. Byłem odpowiedzialny za tworzenie, negocjowanie i egzekwowanie wielu kontraktów międzynarodowych. Od wielu lat zajmuję się usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju eksportu, tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej, rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za granicą.