Storytelling w marketingu międzynarodowym.

„Dawno, dawno temu … ” i jego angielski odpowiednik „Once upon a time …” to sformułowania, które jednoznacznie kojarzą się z okresem dzieciństwa i bajek opowiadanych na dobranoc. Okazuje się, że „narzędzie” to jest wykorzystywane z wymiernym stukiem także w marketingu. Eksperci twierdzą, że mózg jest jednym z najlepszych sprzedawców. Wystarczy opowiedzieć mu odpowiednią historię o oferowanym produkcie czy usłudze, by ten pozytywnie zareagował i wymusił na odbiorcy jego zakup.

Storytelling to inaczej opowiadanie ciekawej i angażującej narracji.  Sięgają po nie zarówno politycy, koncerny, miasta, kraje, jak i ludzie w codziennym życiu. Istotą storytellingu z marketingowego punktu widzenia jest znalezienie prostej i istotnej cechy wyróżniającej, a następnie takie jej przekazanie, które zaciekawi umysły i poruszy serca odbiorców.

Tworzenie storytellingu to jedna z prostszych technik wykorzystywanych przez firmy w codziennym marketingu.  Odpowiednie jego zaprojektowanie wymaga jednak dogłębnego poznania, a przede wszystkim zrozumienia idei i celu przedsiębiorstwa oraz znalezienia wyróżnika, wokół którego zostanie zbudowana marka, innymi słowy „opowiedziana historia przedsiębiorstwa”.

Storytelling to historia marki, która bazuje na trzech podstawowych procesach: perswazji, demonstracji wybranych wartości oraz uspołecznieniu –okazaniu więzi czy przynależności do konkretnej grupy/grup, sięgających po daną markę.

Wskazuje się na 5 kluczowych elementów, które decydują o stworzeniu dobrej historii:

1) nakreślenie problemu do rozwiązania,

2) wykreowanie superbohatera,

3) wskazanie bohatera zbiorowego, który kibicuje i wspiera superbohatera,

4) zbudowanie napięcia – wejście w odpowiedni punkt kulminacyjny, a przede wszystkim

5) przedstawienie dobrego zakończenia.[1]

Storytellingu nie można traktować, jako formy przekazania informacji o firmie. To historia, w ramach której odbiorcy utożsamiają się, a przynajmniej powinni utożsamiać się z perypetiami i emocjami bohaterów.

Marketingowy storytelling najczęściej kojarzony jest z działaniem dużych koncernów. Nic bardziej mylnego. To dogodna forma, na której stosowanie mogą zdecydować się także małe i średnie firmy. Okazuje się, że robią to coraz chętniej. Opowiedziana historia odróżnia małe firmy od konkurencji. Duże koncerny robią to już od dawna, a podmioty z sektora MSP częściej sięgają po tradycyjne narzędzia promocyjne. Warto zdecydować się na niekonwencjonalny krok i wyprzedzić konkurencję. Zbudowanie historii marki to jeden z ważniejszych elementów sztuki bycia znalezionym pośród innych licznych przekazów reklamowo-promocyjnych. Dodatkowo opowiadanie pozwala łatwiej zapamiętać i zrozumieć to, co robi dana firma.

Storytelling to prosty i przejrzysty przekaz informacji. W procesie sprzedażowym konieczne jest zbudowanie zaufania. Służyć ma temu opowiedzenie prawdziwej i przejrzystej historii.  Dla zbudowania łańcucha komunikacyjnego warto odnawiać i kontynuować narrację tak, by odbiorcy przekazywali historię dalej, rodzinie i znajomym.

Storytelling stosowany jest nie tylko w kontaktach z klientem krajowym. Korzystają z niego także firmy działające na rynkach zagranicznych. Oczywiście historia i jej elementy dostosowane muszą zostać do realiów i uwarunkowań rynków docelowych, jak i do konkretnych grup odbiorców, po przeprowadzeniu odpowiedniego in-sight’u konsumenckiego[2]. Historię, z konkretnie nakreśloną wartością i przekazem, budować można zarówno w relacjach B2B[3], jak i B2C[4], gdzie podkreślany jest pomysł na biznes, często niszowość branży, wykreowana siatka kontaktów, jak i posiadane doświadczenie.

Wg. analiz przeprowadzonych w otoczeniu przedsiębiorstw, 44% badanych postrzega storytelling, jako jeden z kluczowych zjawisk marketingowych wykorzystywanych w  prowadzeniu biznesu, a aż 62% poszukuje nowych, przełomowych z punktu widzenia branży, metod budowania marki.  Klasyczne koncepcje budowania marki stopniowo tracą na wartości, co potwierdzają wskazania 63% badanych. [5]

Rozpoczynając działalność na nowych rynkach, bądź wypuszczając nowy produkt na rynek krajowy, warto zastanowić się nad wszystkimi dostępnymi formami marketingu, nie ograniczając się do dostępnego budżetu, przeznaczonego na daną akcję promocyjno-marketingową. Storytelling wydaje się wyszukanym instrumentem marketingowym.

Jednak największym nakładem potrzebnym do jego przygotowania jest czas, jaki poświęcimy na dogłębne zbadanie celu i głównego przesłania firmy. To dobra inwestycja, nawet na początkowym etapie działalności, co potwierdza jedna z mądrości Indian Hopi: „Ten kto opowie świat, rządzi nim”.

newsletter_


[1] M. Lis, Storytelling w małej firmie, eGalaktyka.pl, [data dostępu: 26.11.2013r.]

[2] Insight konsumencki – zespół działań mających na celu odkrycie, poznanie i zrozumienie prawdziwych potrzeb klientów. Jest to narzędzie służące do zidentyfikowanie najbardziej istotnych czynników decydujących o wyborach konsumenckich podczas zakupów. Źródło: Consider.pl [data dostępu: 27.11.2013r.]

[3] Relacje B2B – Business to Business relations – nazwa relacji występujących pomiędzy dwoma firmami. Źródło: wikipedia.pl [data dostępu: 27.11.2013r.]

[4] Relacje B2C – Business to Consumer relations – nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym, często realizowanych za pomocą Internetu, choć nie tylko. Stroną inicjującą transakcje jest w tym przypadku firma. Źródło: wikipedia.pl [data dostępu: 27.11.2013r.]

[5] M. Hajdas, Storytelling – nowa koncepcja budowania wizerunku marki w epoce kreatywnej, [data dostępu: 26.11.2013r.]

Autor:
Grzegorz

GRZEGORZ - Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Eurospektrum, twórca zespołu Export-Experts oraz platformy dla Eksporterów szkolenia-eksportowe.pl ; Wieloletni menedżer sprzedaży eksportowej w czołowych firmach polskich (m.in: AMICA S.A., FagorMastercook S.A., Global Cosmed, Kosmet-Rokita) i zagranicznych: Fagor Electrodomesticos (Hiszpania);  Zeigler Bross (USA), FagorBrandt (Francja). Posiadam ponad 19 letnie doświadczenie we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne oraz bogate doświadczenie w konsultingu międzynarodowym. Prowadziłem negocjacje w ponad 40 krajach zarówno dla światowych graczy jak i średnich firm lokalnych, podnosząc sprzedaż łącznie o ponad 300 mln zł. Byłem odpowiedzialny za tworzenie, negocjowanie i egzekwowanie wielu kontraktów międzynarodowych. Od wielu lat zajmuję się usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju eksportu, tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej, rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za granicą.