Skuteczny Export Manager

Profesjonalny Export Manager

Skuteczny Export Manager

 

Pozyskiwanie partnerów oraz zwiększanie efektywności sprzedaży eksportowej. Kompleksowe szkolenie eksportowe dla firmy

 

Dla Kogo?

 • Osób, które planują wprowadzić nowe produkty / usługi na rynki zagraniczne lub wprowadzić produkty/usługi na nowe rynki zagraniczne
 • Menedżerów oraz wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw, którzy planują pozyskać nowe strategiczne kierunki
 • Pracowników działu eksportu i sprzedaży, których zadaniem jest rozwój sprzedaży eksportowej lub pozyskiwanie klientów zagranicznych

Co zyskają uczestnicy?

Dzięki połączeniu doświadczenia, praktyki i efektywnych metod, Uczestnicy nabędą umiejętności oraz otrzymają praktyczne, łatwe w zastosowaniu wskazówki:

 • W jaki sposób zbudować plan wejścia na nowe rynki eksportowe
 • Jak prowadzić rozmowy z klientami B2B w sytuacji paraliżu decyzyjnego;
 • Jaką stworzyć ofertę by zdobyć zainteresowanie klientów zagranicznych;
 • Jakie narzędzia wykorzystywać w celu dotarcia do zyskownych klientów;
 • Jak pozyskać najcenniejszych partnerów zagranicznych
 • Jak motywować partnerów do efektywnej współpracy oraz zapobiegać konfliktom
  w kanałach sprzedaży
 • Jak prowadzić skuteczne negocjacje oraz podpisać bezpieczny i długofalowy
  kontrakt na rynkach eksportowych

 

Uczestnicy stworzą praktyczny plan działania, a nabyta wiedza i umiejętności spowodują wzrost skuteczności Działu Eksportu oraz oszczędności (pieniędzy oraz czasu w uczeniu się na własnych błędach)

 

Program szkolenia:

 

MODUŁ I

 

Przygotowanie procesu wejścia na nowe rynki zagraniczne oraz rozwoju sprzedaży zagranicznej (1-2 dni)

 

Na jakich rynkach eksportowych możesz odnieść sukces w obecnych czasach, a jakie omijać?

 • Jak szybko przeanalizować i zrozumieć rynki zagraniczne – case studies
 • Autodiagnoza eksportowa firmy pod kątem nowych rynków – warsztat
 • Gdzie szukać informacji o rynkach zagranicznych, konkurentach i klientach –
  narzędzia
 • Kto może mi pomóc w analizie rynków oraz ekspansji zagranicznej – narzędzia

Jak dostosować model biznesowy na moim rynku do „Nowych Czasów”

 • pozyskanie nowych segmentów klientów,
 • dostosowanie propozycji wartości do obecnych warunków,
 • dodatkowe modele zarabianie w B2B,
 • wykorzystanie partnerstwa jako szansa na wejście w nowe zyskowne branże,
 • warsztat modelowania wejścia na nowe rynki – szybki warsztat handlowca i
  praktyczne narzędzia
Jak zbudować Plan Rozwoju Eksportu na podległym obszarze

 

 

MODUŁ II

 

Zdobywanie partnerów zagranicznych w nowych warunkach

 

Część 1. – Klient zagraniczny, budowa oferty i strategia ceny w eksporcie (1-2 dni)

 

Mój idealny klient na nowym rynku zagranicznym

 • Zrozumienie jak funkcjonuje mój idealny klient na nowym rynku zagranicznym,
 • Jak wygląda proces zakupowy po stronie klienta B2B,
 • Wykorzystanie różnic kulturowych by odnieść sukces w sprzedaży w poszczególnych
  krajach;
 • Kto jest decydentem po stronie klienta na nowym rynku,
 • Wykorzystanie partnerstwa jako szansa na wejście w nowe zyskowne branże,
 • Kto nie jest Twoim klientem.

Zbuduj wartości by klienci eksportowi „zabijali się o Twój produkt”

 • Dlaczego zagraniczni klienci mają od Ciebie kupować – znajdź najważniejsze
  przewagi konkurencyjne Twojego produktu na nowych rynkach – warsztat
 • Budowanie atrakcyjnych rozwiązań dla partnerów, dostosowanych do nowych
  segmentów oraz obecnych warunków rynkowych;
 • Dostosowanie strategii produktowej w zależności od rynku – warsztat
 • Stworzenie oferty, która przyciągnie najlepszych partnerów zagranicznych – warsztat
 • Dostarczenie argumentów dla decydentów na różnym poziomie po stronie
  partnera.

Strategia cenowa – jak sprzedawać drożej na rynkach zagranicznych
nawet w kryzysie?

 • Jakie czynniki będą wpływać na Twoją cenę na różnych rynkach zagranicznych;
 • Badanie ceny i porównanie do konkurencji zagranicznej;
 • Psychologia ceny – kiedy partnerzy zapłacą więcej za Twój produkt – warsztat
 • Narzędzia bonusowania, polityki rabatowej i inne skuteczne metody w B2B;
 • Jaką strategie cenową zastosować w zależności od rynku – warsztat

 

Część 2. – Zdobywanie partnerów zagranicznych – kanały dystrybucji, marketing i prospecting eksportowy (2 dni)

 

Strategia dystrybucji – jak pozyskiwać najlepszych partnerów zagranicznych

 • Jakie kanały dystrybucji możesz wykorzystać na różnych rynkach;
 • Dystrybutor, agent czy specjalistyczna sieć – co i kiedy będzie najskuteczniejsze dla mojego biznesu?
 • Jak skutecznie współpracować z agentem handlowym by odnosić
  maksymalne wyniki?
 • Analiza kontraktu agencyjnego / dystrybucyjnego
 • Strategia wyłączności, a strategia konkurencyjna – co wybrać, kiedy i
  dlaczego?

Współpraca z dystrybutorem budująca długofalowy, zyskowny biznes:

 • Jak poznać aktualne problemy i motywacje klienta na rynku
  zagranicznym
 • Jak wybrać najlepszego dystrybutora dla mojego biznesu – warsztat
 • Wyznaczanie zadań dla dystrybutora by budował z Tobą długofalowy
  biznes na danym rynku – warsztat
 • Sprawdzenie potencjału zagranicznego dystrybutora – warsztat

Zarządzanie kanałem dystrybucji na wybranych rynkach

 • narzędzia motywowania;
 • budowania lojalności,
 • ocena efektywności
 • zarządzania konfliktem w kanale

Rola Export Managera w działaniach marketingowych na rynkach zagranicznych

 • Skuteczna współpraca z Export Managera z Działem Marketing warunkująca sukces
  na rynkach zagranicznych
 • Najskuteczniejsze działania marketingowe w pozyskaniu zagranicznych partnerów
  B2B
 • Jak współpracować z dystrybutorem w zakresie by budować długofalowego
  pozycjonowanie marki na podległym rynku zagranicznym

Skuteczny prospecting międzynarodowy

 • Najważniejsze działania prospectingowe w pozyskiwaniu klientów B2B na rynkach
  zagranicznych,
 • Zasady prospectingu – jak je wykorzystać dla podniesienia skuteczności sprzedażowej na rynkach zagranicznych
 • Różnica w zdobywaniu klientów B2B vs B2C vs B2B2C
 • Skuteczny komunikat prospectingowy na różnych rynkach
 • Jak skutecznie wykorzystywać imprezy online do pozyskania zagranicznych partnerów;
 • Wykorzystanie Polonii w międzynarodowym prospectingu;
 • Organizacja szkoleń, webinarów i eventów, jako narzędzie pozyskiwania partnerów
  B2B oraz budowania z nimi więzi;
 • Najskuteczniejsze platformy social media do prospectingu w różnych zakątkach
  świata;
 • Sztuka zdobywania referencji oraz ich wykorzystanie w procesie prospectingu;
 • Wykorzystanie LinkedIn w budowaniu bazy wartościowych kontaktów oraz pozycji
  eksperta branżowego na rynku zagranicznym,
 • Skuteczny e-mailing i calling w procesie pozyskiwania klientów;
 • Platformy B2B jako narzędzie do pozyskiwania partnerów za granicą;
 • Zasady kwalifikowania klientów do współpracy w B2B

Jak pozyskać najlepszych partnerów eksportowych

 • Dystrybutorów,
 • Agentów
 • Kupców w różnych organizacjach
 • CEO / Decydentów w dużych międzynarodowych firmach
Najskuteczniejsze narzędzia wspierające pozyskiwanie partnerów zagranicznych

 

 

MODUŁ III

 

Negocjacje na rynkach zagranicznych – jak wygrywać oraz sprzedawać drożej w eksporcie (2-3 dni)

 

 

Jak negocjować na rynkach eksportowych w Nowych Czasach:

 • Jak budować moją siłę negocjacyjną w biznesie międzynarodowym – warsztat
 • Nowe uwarunkowania międzynarodowe wpływające na sprzedaż i negocjacje w
  eksporcie,

Przygotuj się na „dobrą wojnę”:

 • Z kim będę negocjował – poznanie partnera zagranicznego, jego stylu, taktyk
  motywacji oraz kto jest prawdziwym decydentem,
 • Jak przenalizować rynek, konkurencję oraz sytuacje klienta by dopasować
  rozwiązanie na dany rynek zagraniczny,
 • Wykorzystanie alternatyw rynkowych w celu zdobycia przewagi w negocjacjach –
  warsztat
 • Rozpoznanie piramidy celów klienta by zbudować optymalne warianty
  negocjacyjne
 • Jak skutecznie otwierać sprzedaż i robić dobre prezentacje na różnych rynkach
  zagranicznych – case studies
 • Jakie formalności, ekspresyjność ceremoniały, musze stosować na danym rynku
  by być skutecznym negocjatorem,
 • Sposób prezentacji czy detale – wpływ na atrakcyjność Twojej oferty.

Jak skutecznie negocjować by „obronić” swoją CENĘ:

 • Kiedy zacząć negocjować, by nie stracić,
 • Jak sprzedawać drożej – taktyki oraz psychologia ceny,
 • Sztuka zaangażowania partnera w proces ofertowania i negocjacji by osiągnąć
  własne cele – warsztat
 • Elementy oferty, które możemy negocjować w B2B – warsztat
 • Tworzenie wariantów oraz testowanie możliwości w celu osiągnięcia optymalnych
  rezultatów – warsztat

Umiejętne stosowanie taktyk negocjacyjnych i obrona przed manipulacjami:

 • Najskuteczniejsze taktyki i techniki ich stosowania na różnych rynkach – case
  studies, warsztat
 • Stosowanie ustępstw oraz podejście do kompromisu w negocjacjach
  międzynarodowych,
 • Odczytywanie manipulacji i techniki bronienia się przed nimi – warsztat

Skuteczne sposoby zamykania procesu sprzedaży oraz finalizacji negocjacji:

 • Techniki kończenia negocjacji – case studies, warsztat
 • Wprowadzenie ustaleń w życie oraz budowanie długoterminowych relacji po
  zakończeniu negocjacji,
 • Jak podpisać korzystny kontrakt w zależności od kraju – rady praktyczne,
Rady najlepszych eksporterów międzynarodowych – jakich błędów unikać?

 

MODUŁ IV – Bezpieczny eksport

 

Jak podpisać bezpieczny kontrakt oraz zabezpieczyć transakcje eksportowe w trudnych czasach (1-3 dni)

 

Jak zabezpieczyć transakcje międzynarodowe w kryzysie

 • Sposoby sprawdzenia partnera handlowego
 • Na jakie ryzyko jesteś jako narażony eksporter w różnych krajach – case
  studies
 • Ryzyko kursowe i sposoby jego ograniczenia – rady praktyczne, narzędzia dla
  Export Managera

Kontrakt eksportowy jako sposób na zabezpieczenie transakcji

 • Tworzenie / analiza kontraktu eksportowego – warsztat
 • Kontrakt w różnych krajach – rady praktyczne,
 • Jakich błędów wystrzegać się w kontraktach eksportowych – rady praktyczne,
 • Jak negocjować kontrakt dystrybucyjny z partnerami zagranicznymi w
  kryzysowych czasach
 • Analiza wybranych kontraktów firmy oraz poszukiwanie usprawnień

Reguły INCOTERMS jako sposób ograniczenia ryzyka eksportowego

 • Analiza wykładni terminów handlowych Incoterms
 • Praktyczne stosowanie Incoterms w kontraktach, dokumentach eksportowych
  oraz negocjacjach,
 • Zmiany w INCOTERMS 2020
 • Graficzna prezentacja obowiązków zasadniczych stron kontraktów w
  INCOTERMS 2020
 • Icoterms a inne zbiory formuł handlowych (RAFD, Combiterms 2000)
 • Jakich błędów wystrzegać się w stosowaniu Incoterms

Finansowanie eksportu

 • Najskuteczniejsze formy płatności w handlu międzynarodowym
  – rady praktyczne, case studies
 • Kredyt kupieck,i a przedpłata
 • Terminy płatności w różnych krajach
 • Faktoring oraz forfaiting, jako możliwość finansowania eksportu
 • Kredyt kupiecki a ryzyko eksportowe

Narzędzia zabezpieczenia w handlu zagranicznym

 • Gwarancje bankowe
 • Inkaso
 • Akredytywa
 • Ubezpieczenie eksportowe
 • Rachunek eScrow
 • Najskuteczniejsze formy zabezpieczenia w eksporcie – rady
  praktyczne

Ubezpieczenia eksportowe

 • Kto ubezpieczy Twój eksport
 • Jak odzyskać należności eksportowych
 • Jak wykorzystać ubezpieczenie w działaniach handlowych w eksporcie
 • Ubezpieczenie jako metoda weryfikacji partnera
 • „Dobry i zły policjant” – ubezpieczyciel jako karta przetargowa
  w negocjacjach oraz odzyskiwaniu należności
 • Ryzyko płynące z różnic kulturowych i jego wpływ na sposób
  zawierania transakcji
Rady najlepszych eksporterów – jak optymalnie zabezpieczyć ryzyko w eksporcie w zależności od rynku i rodzaju transakcji
Zestaw praktycznych narzędzi do zabezpieczania i finansowania eksportu

 

 

Długość programu od 6 – 12 dni. Zależy od ilości omówionych zagadnień, przećwiczonych case’ów firmy oraz przerobieniu w formie warsztatowej.

 

 

 

Miejsce szkolenia:
 • Siedziba firmy / online / forma mieszana

Forma szkolenia:

 • Prace warsztatowe
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazujące praktyczną wiedzę
 • w obszarze zagadnień omawianych na szkoleniu;
 • Prace grupowe i dyskusje moderowane w celu rozwiązania problemów
  zgłaszanych przez Uczestników;
 • Doradztwo specjalistyczne – praca na realnych case’ach firmy, poszukiwanie
  rozwiązań na realne problemy firmy związane z rozwojem eksportu.

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat “Profesjonalny Export Manager” ceniony przez pracodawców!

 

Dlaczego wybrać szkolenia eksportowe Export-Experts

Doświadczona
kadra trenerska

Praktycy biznesu międzynarodowego, stratedzy oraz eksperci z zakresu sprzedaży eksportowej, marketingu, wielokulturowości oraz prawa międzynarodowego

Kompleksowa
tematyka
międzynarodowa

Najszerszy zakres tematyczny szkoleń związanych z handlem zagranicznym, prawem międzynarodowym, marketingiem, strategią eksportową, biznesem w różnych krajach.

Idealne
dopasowanie

Optymalne dostosowanie programu do potrzeb Uczestników i poziomu zaawansowania, poprzedzone rzetelnym badaniem potrzeb szkoleniowych.

Ekspercka
wiedza

Praktyczne do zastosowania wskazówki i rozwiązania strategiczne od najlepszych ekspertów, którzy zdobyli doświadczenie w pracy dla czołowych polskich i międzynarodowych korporacji

Skuteczne
metody

Najefektywniejsze metody szkoleniowe, oparte o case study, interaktywne warsztaty oraz tworzenie gotowych rozwiązań do wykorzystania w Twoim biznesie.

>34000

godzin
szkoleniowych

>3500

przeszkolonych
firm

99%

zadowolonych
klientów

19 lat

praktyki na rynkach
międzynarodowych

+ więcej rekomendacji

Konfigurator szkoleń w 5 minut

W 4 krótkich krokach stwórz szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom eksportowym

Stwórz szkolenie

Krok 1

Jaki problem chcesz
rozwiązać?

Krok 2

Kim jesteś?

Krok 3

Określ termin
i szczegóły szkolenia

Krok 4

Zaakceptuj i gotowe 🙂

Zapisz się na Newsletter Eksportowy i bądź na bieżąco z naszymi wskazówkami, narzędziami i rozwiązaniami dla eksporterów

Please wait...

Thank you for signing up!

Certyfikaty i Partnerzy