Skuteczne negocjacje międzynarodowe gwarantem sukcesu na rynkach zagranicznych”, 26.11.2018 r. Ostrów Wielkopolski

Skuteczne negocjacje międzynarodowe gwarantem sukcesu na rynkach zagranicznych”, 26.11.2018 r. Ostrów Wielkopolski

26 listopada 2018 r przeprowadziliśmy w Ostrowie Wielkopolskim szkolenie pt.: “Skuteczne negocjacje międzynarodowe gwarantem sukcesu na rynkach zagranicznych”. Organizatorem szkolenia była Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, a uczestnikami eksporterzy zainteresowani internacjonalizacją własnych przedsiębiorstw. Szkolenie spotkało się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony organizatorów, jak i samych słuchaczy. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny szkolenia, a także atrakcyjny i jednocześnie zrozumiały sposób przekazywania informacji przez naszego trenera Grzegorza Bratka.

Podczas szkolenia przedsiębiorcy mieli okazję poznać tajniki skutecznego negocjowania na arenie międzynarodowej.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo!