Jak rozwijać działalność firmy by odnieść sukces na rynkach zagranicznych”, 22.11.2018 r., Konin

Jak rozwijać działalność firmy by odnieść sukces na rynkach zagranicznych”, 22.11.2018 r., Konin

22 listopada 2018 roku na zlecenie Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie zrealizowaliśmy szkolenie pt.:“Jak rozwijać działalność firmy by odnieść sukces na rynkach zagranicznych”. W szkoleniu uczestniczyli przedsiębiorcy zainteresowani wejściem na rynki europejskie. Uzyskane wysokie noty w ankietach ewaluacyjnych świadczą o zadowoleniu uczestników i organizatorów szkolenia. Organizator określił nasze szkolenie jako jedno z najbardziej profesjonalnie przeprowadzonych szkoleń.

Dziękujemy!