„Skuteczna strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych”,22.03.2016, Kraków

„Skuteczna strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych”,22.03.2016, Kraków

Kolejne przeprowadzone przez nas szkolenie dla krakowskich eksporterów!

W dniu 22.03.2016 r. przeprowadziliśmy na zlecenie Ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej  w Krakowie szkolenie dla ponad 20 firm z sektora MŚP, planujących rozwój działalności na rynkach zagranicznych.

Celem szkolenia „Skuteczna strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych”, było zapoznanie uczestników z praktycznymi informacjami nt. budowania skutecznych strategii eksportowych zwiększających szanse wejścia na rynki zagraniczne czy pozyskania nowych klientów.

Szkolenie poprowadził nasz trener Grzegorz Bratek – Dyrektor Zarządzający Eurospektrum, twórca zespołu Export-Experts.

Podczas wydarzenia trener poruszył m.in. zagadnienia tj. analiza gotowości firmy do eksportu oraz konkurencyjności na rynkach zagranicznych; optymalny wybór rynków zagranicznych, adaptacja produktu do wymogów wskazanych rynków eksportowych.

Przeprowadzone przez nas szkolenie eksportowe zostało wysoko ocenione pod względem merytorycznym przez uczestników.

Wszystkim przybyłym uczestnikom dziękujemy za liczny i aktywny udział!