Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach dofinansowania do promocji na rynku ZEA-konkurs “Go To Brand”

Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach dofinansowania do promocji na rynku ZEA-konkurs “Go To Brand”

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i jest realizowany w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych. Go to Brand” (POIR) pt. „Program promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju”.

Nabór wniosków został przedłużony dla 14 maja.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, wykorzystując udział Polski w EXPO 2020.

Udział w programie „Go to brand” umożliwia realizację następujących działań:

– Organizacja misji wyjazdowych
– Udział w Forum Gospodarczym Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie w marcu 2021 roku
– Organizacja misji przyjazdowych
– Udział w Polish Games Show
– Udział w targach branżowych w ZEA

Środki mogą zostać też wykorzystane na dodatkowe działania promocyjne, w tym w kanałach elektronicznych, np. na portalach społecznościowych, wyszukiwarkach internetowych, platformach zakupowych, itp. oraz na zakup usługi doradczej.

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, z czego 15 mln zł przeznaczono na projekty z woj.mazowieckiego. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 425 670 zł (100 tys. euro) przy łącznej wartości projektu do 1 mln zł. Wkład własny przedsiębiorcy wynosi minimum 15 proc.

Więcej informacji na stronie PARP:

https://www.paih.gov.pl/20200320/go_to_brand_expo2020_przedluzenie_terminu