“Poszukiwanie kanałów dystrybucji oraz efektywna współpraca z partnerami handlowymi na rynkach zagranicznych”, 14.11.2018 r., Katowice

“Poszukiwanie kanałów dystrybucji oraz efektywna współpraca z partnerami handlowymi na rynkach zagranicznych”, 14.11.2018 r., Katowice

14 listopada 2018 roku przeprowadziliśmy na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach szkolenie pt.:“Poszukiwanie kanałów dystrybucji oraz efektywna współpraca z partnerami handlowymi na rynkach zagranicznych”. W szkoleniu uczestniczyło 15 przedsiębiorców/pracowników działów eksportu zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne.

Zarówno organizator, jak i sami uczestnicy podkreślali w ankietach wysoki poziom merytoryczny oraz kompetencje naszego trenera Grzegorza Bratka.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo!