Opinie klientów

Dowiedz się co robimy na co dzień

Zuzanna Sroczyńska
Zuzanna Sroczyńska
HR Manager, TelForceOne

Firma TelForceOne miała okazję uczestniczyć w dwóch szkoleniach przeprowadzonych przez EuroSpektrum “Jak pozyskać partnera na rynkach zagranicznych” oraz “Wstęp do negocjacji międzynarodowych”.

Szkolenie było w całości poświęcone aspektom związanym z rozwojem eksportu.

(…) Dużym zainteresowaniem wśród uczestników szkolenia cieszyła się tematyka sposobów komunikacji w różnych krajach oraz procesu przygotowania się do negocjacji. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na dużą wiedzę i profesjonalne przygotowanie merytoryczne Trenera, Pana Grzegorza Bratka. Pan Grzegorz posługiwał się praktycznymi przykładami z własnej pracy zawodowej, co zostało docenione przez uczestników ze względu na większe możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy na szkoleniu w przyszłej pracy zawodowej.

(…) Będziemy chcieli kontynuować współpracę z EuroSpektrum w zakresie bardziej szczegółowego doradztwa eksportowego.

Wojciech Grendziński
Wojciech Grendziński
Wiceprezes Zarządu, IMS S.A.

Spółka IMS S.A.pragnie podziękować firmie Eurospektrum s.c.za przeprowadzenie szkolenia w zakresie budowania Strategii Eksportowej i Modelu Biznesowego ukierunkowanego na internacjonalizację, które odbyło się w dniach 23-24 sierpnia 2016 r.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Grzegorza Bratka w praktyczny i ciekawy sposób. Trener wyróżnia się dużą energią, zaangażowaniem oraz pasją szkoleniową, co pozwoliło na maksymalne zaktywizowanie uczestników.

Szkolenie miało praktyczny charakter, a jego celem było przygotowanie naszej firmy do ekspansji zagranicznej oraz wypracowanie strategii eksportu.(…)Wraz z trenerem budowaliśmy również model ekspansji na rynki zagraniczne z wykorzystaniem metody Business Model Canvas.

(…) Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę EuroSpektrum oraz Grzegorza Bratka jako kompetentnego i doświadczonego trenera w zakresie ekspansji zagranicznej.

Anna Krakowiak
Anna Krakowiak
Dyrektor Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju

W dniu 07.09.2016 r.Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę Eurospektrum s.c., przeprowadził na zlecenie Ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju szkolenie:” Model Biznesowy i strategia rozwoju eksportu gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych” dla grupy 27 przedsiębiorców z regionu lubelskiego.

Pan Grzegorz Bratek okazał się osobą bardzo kompetentną w realizacji szkolenia z ww.tematyki. Jego bogate doświadczenie w tworzeniu modeli biznesowych współpracy zagranicznej oraz budowaniu strategii rozwoju eksportu przełożyło się na wysoka jakość przeprowadzonego szkolenia.

(…) Ciekawa forma przekazu, ekspresyjny sposób wyrażania myśli, ilustrowanie toku prezentacji przykładami z osobistych doświadczeń prelegenta sprawiły, że szkolenie było niezwykle interesujące i inspirujące zarazem.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy Pana Grzegorza Bratka jako trenera rzetelnego, którego kreatywność i sposób prezentacji jest gwarancją udanego sukcesu.

Prof.zw.dr.hab.inż.Jan Koch
Prof.zw.dr.hab.inż.Jan Koch
Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej potwierdza, że firma Eurospektrum s.c.Grzegorz Bratek Katarzyna Zawadzka wykonała z należytą starannością usługi szkoleniowe skierowane do małych i średnich przedsiębiorców.

W ramach cyklu szkoleń pt.:”Akademia eksportu” zostały zrealizowane następujące tematy (łącznie 36 godzin dydaktycznych):

1. Wybór rynków docelowych

2.Strategie eksportowe

3.Promocja na rynkach docelowych

4.Współpraca z zagranicznym dystrybutorem

5.Logistyka w eksporcie

6.Możliwość finansowania i zabezpieczenia transakcji eksportowych.

Usługa została zrealizowana w ramach projektu “Enterprise Europe Network West Poland” z należytą starannością oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami (…)

 

Włodzimierz Szelążek
Włodzimierz Szelążek
Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Pan Grzegorz Bratek reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c.Katarzyna Zawadzka Grzegorz Bratek, przeprowadził 02.06.2016 r. szkolenie pt.”Marketing międzynarodowy-jak skutecznie działać na rynkach zagranicznych” organizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Usługa szkoleniowa została zrealizowana rzetelnie, profesjonalnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przygotowanie merytoryczne trenera, styl komunikacji, umiejętność przekazywania wiedzy oraz otrzymane materiały szkoleniowe zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia.

Agnieszka Soroczyńska
Agnieszka Soroczyńska
Prezes Zarządu GlobalTech-Job Sp.z o.o.

Serdeczne podziękowania dla Pana Grzegorza Bratka z firmy EuroSpektrum s.c. za przeprowadzenie 4-dniowego szkolenia pt.”Export Manager-skuteczna strategia eksportowa”.

Tematyka szkolenia bardzo istotna dla działalności naszej firmy, pomogła zmotywować pracowników naszej firmy do intensywnych działań na rynku zagranicznym i dalszego rozwoju firmy. Pan Grzegorz udzielił wielu wskazówek jak dotrzeć do nowego klienta zagranicznego, pomógł w odkryciu modelu biznesowego i strategii dalszego działania.Poza tym wykazał się ogromną wiedzą nie tylko pod względem biznesowym, ale także inter-kulturowym, co jest bardzo istotne w kwestii działań na rynku międzynarodowym. (….)

Anna Zielińska
Anna Zielińska
Export Manager,Armatura Kraków S.A.

EuroSpektrum Consulting Group prowadziła w naszej firmie szkolenie na temat: “Jak skutecznie pozyskiwać nowe rynki zagraniczne? Strategia eksportowa gwarantem sukcesu”. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania a pozyskana informacja pozwoliła pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną pracowników firmy.

Na szczególna pochwałę zasługuje styl i zaangażowanie w prowadzenie szkolenia oraz wiedza i wieloletnie doświadczenie prowadzącego. Pan Grzegorz Bratek, prowadzący szkolenie, wykazał się profesjonalizmem i elastycznością dzięki czemu udało się osiągnąć założone cele.(…)

Z całą pewnością mogę polecić szkolenie prowadzone przez firmę EuroSpektrum Consulting Group dla przedsiębiorstw, które cenią sobie wysoka jakość, profesjonalizm oraz elastyczność w dopasowaniu się do indywidualnych potrzeb klientów.

dr inż. Władysław Czajka
dr inż. Władysław Czajka
Kierownik ośrodka Enterprise Europe Network

Pan Grzegorz Bratek-przedstawiciel firmy EuroSpektrum s.c., przeprowadził na zlecenie ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dnia 19 maja 2016 r. szkolenie pt.”Marketing międzynarodowy-jak skutecznie działać na rynkach zagranicznych”.

Pan Grzegorz opracował obszerną i interesującą prezentację (…). Trener wykazał się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną, popartą licznymi przykładami.

Wymienione atuty niewątpliwie stanowią o wysokim poziomie otrzymanej usługi szkoleniowej, czego dowodem jest analiza ankiet dokonana po zakończonym szkoleniu.

Doświadczenie wyniesione ze współpracy z firmą EuroSpektrum s.c., pozwala zarekomendować firmę jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.

Dorota Tekieli-Bisińska
Dorota Tekieli-Bisińska
Wicedyrektor Enterprise Europe Network przy SIPH Kielce

15 kwietnia 2016 roku Pan Grzegorz Bratek reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. prowadził dla Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej szkolenie pt. „Strategia eksportowa oraz Model Biznesowy ekspansji zagranicznej gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych ”.

Szkolenie odznaczało się wysokim poziomem merytorycznym. Na szkoleniu słuchacze mogli zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak stworzyć Model Biznesowy przedsiębiorstwa oraz zbudować Strategię Eksportową, by odpowiednio dobrać rynek docelowy i przeanalizować rynki zagraniczne, ustalić optymalny sposób działania na nich.(…)

Pan Grzegorz zaprezentował wiele przydatnych narzędzi w budowaniu strategii w budowaniu strategii i pozyskiwaniu partnerów zagranicznych. Przekonaliśmy się też jak dużą wiedzą i doświadczeniem dysponuje Pan Grzegorz w dziedzinie rynków zagranicznych.

Szkolenie zostało ocenione przez uczestników na bardzo wysokim poziomie. Z całą stanowczością możemy polecić EuroSpektrum s.c. jako rzetelnego, kompetentnego i wiarygodnego partnera.

Grzegorz Cendrowski
Grzegorz Cendrowski
Prezes Zarządu, Stolarka VIP Sp. z o.o.

W dniu 22.04.2016 r Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. przeprowadził na zlecenie firmy Stolarka VIP sp. z o.o. prelekcję pt. “Strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych. Strategia promocji i pozyskiwania zagranicznego kontrahenta oraz pozyskiwanie europejskich dla branży stolarki” dla uczestników XIII Konwentu Stolarki VIP.

Pan Grzegorz Bratek wykazał się doskonałą wiedzą oraz praktyczną wiedzą z zakresu prezentowania tematów o czym świadczą przytaczane liczne case study podczas wystąpień.

(…) Z pełną odpowiedzialnością polecamy Pana Grzegorza Bratka –jako Prelegenta doświadczonego i kompetentnego w realizacji szkoleń z ww. tematów.

Jadwiga Stolarska
Jadwiga Stolarska
Prezes Zarządu, Trans Quadro, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.

Pragniemy przekazać podziękowania firmie EuroSpektrum s.c., a zwłaszcza Panu Grzegorzowi Bratkowi, za profesjonalne dedykowane doradztwo eksportowe w ramach szkolenia pt. „Jak wejść na nowe rynki zagraniczne? Strategia eksportowa z elementami marketingu międzynarodowego”. Szkolenie to umożliwiło naszej firmie stworzenie Modelu Biznesowego w zakresie internacjonalizacji, w którym szczególną rolę odgrywają działania promocyjne. (…)

Rzetelne przygotowanie i niekonwencjonalny sposób przeprowadzenia szkolenia w formie intensywnego coachingu odpowiedziało na indywidualne potrzeby firmy, jak i jej pracowników, a profesjonalizm i motywująca postawa prowadzącego zaowocowały aktywnym uczestnictwem pracowników w szkoleniu.

Współpracę z firmą EuroSpektrum oceniamy bardzo wysoko a jej usługi polecamy zarówno firmom, które planują rozpocząć, ale i rozszerzyć działalność eksportową.

Agnieszka Czubak
Agnieszka Czubak
Kierownik Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń, IPH w Krakowie

Izba Handlowo-Przemysłowa w Krakowie potwierdza, że Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. wykonał z należytą starannością usługę szkoleniową skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Szkolenie pt.:”Skuteczna strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych ” zostało zrealizowane dnia 22 marca 2016 roku (…)

Usługa przeprowadzona została w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny, z zachowaniem wyznaczonych terminów. (…) Pan Grzegorz posiada bardzo dobre zdolności komunikacyjne i organizacyjne, jest otwarty na dyskusję i pracę w grupie . Zarówno wiedza merytoryczna jak i energiczny oraz efektywny sposób przekazywania wiedzy zostały ocenione przez uczestników na bardzo wysokim poziomie.

Grzegorz Cendrowski
Grzegorz Cendrowski
Prezes Zarządu, Stolarka VIP Sp. z o.o.

W dniu 26.02.2016 r Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. przeprowadził na zlecenie firmy Stolarka VIP sp. z o.o. prelekcję pt. “Strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych. Strategia promocji i pozyskiwania zagranicznego kontrahenta oraz cechy dobrego handlowca zagranicznego” dla uczestników XII Konwentu Stolarki VIP pod hasłem „Wszystko jest ważne ale montaż najważniejszy”.

Pan Grzegorz Bratek wykazał się doskonałą wiedzą oraz praktyczną wiedzą z zakresu prezentowania tematów o czym świadczą przytaczane liczne case study podczas wystąpień.

(…) Z pełną odpowiedzialnością polecamy Pana Grzegorza Bratka –jako Prelegenta doświadczonego i kompetentnego w realizacji szkoleń z ww. tematów.

Agnieszka Czubak
Agnieszka Czubak
Kierownik Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń, IPH w Krakowie

Izba Handlowo-Przemysłowa w Krakowie potwierdza, że Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. wykonał z należytą starannością usługę szkoleniową skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Szkolenie pt.:”Jak skutecznie negocjować na arenie międzynarodowej-negocjacje w handlu zagranicznym” zostało zrealizowane dnia 23 lutego 2016 roku (…)

Usługa przeprowadzona została w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny, z zachowaniem wyznaczonych terminów. (…) Zarówno wiedza jak i energiczny sposób przekazywania wiedzy zostały ocenione przez uczestników na bardzo wysokim poziomie.

Dorota Tekieli-Bisińska
Dorota Tekieli-Bisińska
Wicedyrektor Enterprise Europe Network przy SIPH Kielce

24 lutego 2016 roku Pan Grzegorz Bratek reprezentujący firmę EuroSpektrum s.c. prowadził w Kielcach szkolenie pt. „Marketing międzynarodowy – jak skutecznie działać na rynkach zagranicznych” dla ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

(…) Szkolenie było przeprowadzone w ciekawy i praktyczny sposób. Bogate doświadczenie Prowadzącego umożliwiło przytoczenie licznych obrazowych przykładów, ułatwiających zrozumienie poruszanych zagadnień. (…)

Z pełnym przekonaniem polecamy Pana Grzegorza Bratka jako profesjonalnego i skutecznego Trenera.

dr inż. Ewa Rybińska , Tomasz Urbanowicz
dr inż. Ewa Rybińska , Tomasz Urbanowicz
Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A,Dyrektor Toruńskiego Parku Technologicznego

‘’Podziękowanie dla Pana Grzegorza Bratka reprezentującego Eurospektrum(…) za aktywne wystąpienie, które w znaczący sposób pogłębiło i usystematyzowało wiedzę na temat umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców oraz uświadomiło jakie wyzwania i korzyści wiążą się z rozwojem firm poprzez wchodzenie na rynki zagraniczne.’’

Agata Klepek
Agata Klepek
Export Department Manager,,Instanta’’ Sp. z o.o.

‘’(…) firma Eurospektrum s.c. przeprowadziła(…) szkolenie p.t ,,Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowych. Aspekty logistyczne i prawne’’. Prowadzący szkolenie Pan Sergiusz Kuczyński przeprowadził szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym, popierając swoją wiedzę praktycznymi przykładami (…) przygotowane materiały szkoleniowe, różnorodność zajęć, ćwiczeń oraz prezentacja wymagała od uczestników skupienia oraz umożliwiła aktywne uczestnictwo w szkoleniu.’’

dr inż. Władysław Czajka
dr inż. Władysław Czajka
Kierownik ośrodka Enterprise Europe Network

,,Pan Grzegorz Bratek- przedstawiciel firm EuroSpektrum s.c., przeprowadził dla ośrodka Enterprise Europe Network (…) szkolenia: ‘’Jak rozwijać działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych by odnieść sukces międzynarodowy’’ oraz ‘’Finansowanie i zabezpieczanie transakcji w obrocie międzynarodowym’’.

Trener wykazał się profesjonalizmem, wiedzą teoretyczną oraz praktyczną popartą licznymi przykładami, odpowiedzialnością i zaangażowaniem podczas wykonywania powierzonych obowiązków.’’

Grzegorz Cendrowski
Grzegorz Cendrowski
Prezes Zarządu, Stolarka VIP Sp. z o.o.

W dniu 12.12.2015 r. Pan Grzegorz Bratek , reprezentujący firmę Eurospektrum s.c. przeprowadził na zlecenie Stolarki VIP Sp. z o.o. dwie prelekcje pt. ”Strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych. Strategia promocji i pozyskiwania zagranicznego kontrahenta oraz cechy dobrego handlowca eksportowego” oraz „Pozyskiwanie funduszy unijnych” dla uczestników XI edycji Konwentu Stolarki VIP pt. Polska stolarka bez ograniczeń-innowacja, eksport, prawo, marketing.”

Pan Grzegorz Bratek wykazał się doskonałą wiedzą oraz praktyką z zakresu prezentowanych tematów  o czym świadczą przytaczane, liczne casy study podczas wystąpień (…)

Agnieszka Czubak
Agnieszka Czubak
Kierownik Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń, Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie

Szkolenie pt.: „Marketing międzynarodowy – jak skutecznie działać na rynkach zagranicznych” zostało zrealizowane dnia 26 listopada 2015 roku w siedzibie Izby Handlowo-Przemysłowej w Krakowie (…)

Usługa przeprowadzona była w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny, z zachowaniem wyznaczonych terminów. Pan Grzegorz posiada bardzo dobre zdolności komunikacyjne i organizacyjne, jest otwarty na dyskusję i pracę w grupie. Zarówno wiedza merytoryczna jak i energiczny oraz efektywny sposób przekazywania wiedzy zostały ocenione przez uczestników na bardzo wysokim poziomie.

Zapisz się na Newsletter Eksportowy i bądź na bieżąco z naszymi wskazówkami, narzędziami i rozwiązaniami dla eksporterów

Please wait...

Thank you for signing up!

Certyfikaty i Partnerzy