Kadra trenerska

Doświadczona kadra trenerska - praktycy biznesu oraz eksperci z zakresu ekonomii, marketingu, wielokulturowości oraz prawa handlowego.

Kadra trenerska EuroSpektrum, poza świetnym warsztatem trenerskim, posiada bogate doświadczenie biznesowe w przedmiocie szkoleń, co pozwala na efektywne podnoszenie kompetencji i praktycznych umiejętności przez Uczestników.

Współpracujemy z wieloma ekspertami i praktykami w tematyce Sprzedaży Międzynarodowej:

 

GRZEGORZ

Grzegorz Bratek-Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Eurospektrum, twórca zespołu Export-Experts, wieloletni menedżer sprzedaży eksportowej w czołowych firmach polskich (AMICA S.A., FagorMastercook S.A., Global Cosmed, Kosmet-Rokita) i zagranicznych (Fagor Electrodomesticos, FagorBrandt). Posiada 17 letnie doświadczenie we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne oraz bogate doświadczenie w konsultingu międzynarodowym, prowadzeniu szkoleń eksportowych oraz handlowych w Polsce i na rynkach zagranicznych. Prowadził negocjacje na wielu rynkach zarówno dla światowych graczy jak i średnich firm lokalnych. Prowadził wykłady na WSB we Wrocławiu nt.biznesplanu i strategii biznesowej. Odpowiedzialny za tworzenie, negocjowanie i egzekwowanie wielu kontraktów międzynarodowych. Od wielu lat zajmuje się także usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju eksportu, tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej, rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za granicą.

Tematy szkoleń

 • Strategia eksportowa
 • Marketing Międzynarodowy
 • Różnice międzykulturowe w biznesie
 • Finansowanie i zabezpieczanie transakcji w obrocie międzynarodowym
 • Skuteczne negocjacje międzynarodowe gwarantem sukcesu na rynkach zagranicznych
 • Modele Biznesowe Internacjonalizacji
 • Modele Biznesowe Internacjonalizacji oraz wdrożenie strategii eksportowej
 • Poszukiwanie kanałów dystrybucji oraz efektywna współpraca z partnerami handlowymi za rynkach zagranicznych
 • Nowe rynki-nowe możliwości. Jak zdobywać rynki bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) vs Kaukaz (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan)

RAFAEL

Ekspertem w zakresie rozwijania biznesu na rynku niemieckim jest Rafael - Diplom-Jurist, LL.M. Ukończył prawo na Freie Universität w Berlinie, a także podyplomowe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie otrzymał międzynarodowy tytuł LL.M. (Master of Laws). Prowadzi m.in. wykłady w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim (przy współpracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie, Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Rafael jest praktykiem w zakresie rozwijania współpracy w Niemczech. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie wprowadzania przedsiębiorstw na rynek niemiecki oraz doświadczenie w handlu międzynarodowym pełniąc funkcje menedżerskie w działach sprzedaży zagranicznych firm na terenie Niemiec.

Tematy szkoleń

 • Jak zdobyć rynek niemiecki?
 • Jak założyć przedstawicielstwo/spółkę w Niemczech-zagadnienia biznesowe i prawne
 • E-Commerce na rynku niemieckim
 • Windykacja należności w Niemczech

MAKSYM

Maksym – specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego oraz prawa korporacyjnego. Pracował jako główny specjalista w Państwowym Komitecie Ukrainy ds. polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości (www.dkrp.gov.ua), gdzie w zakres jego obowiązków wchodziło doradztwo prawne jak dla małych i średnich firm, tak i dużych podmiotów transgranicznych. Jako szef działów prawa ukraińskiego w największych międzynarodowych kancelariach prawnych doradzał polskim i ukraińskim podmiotom gospodarczym m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia ukraińskich oraz polskich spółek. Nadzorował i koordynował działania międzynarodowych zespołów prawników. Maksym jest Doktorem Prawa, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, studiował na Wydziale Prawa i Ekonomii Wolnego Uniwersytetu w Monachium. Rozprawę doktorską na temat transformacji prawa ukraińskiego w perspektywie integracji europejskiej obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2008 roku wykłada prawo europejskie i gospodarcze m. in. na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach (adiunkt w Instytucie Samorządu, Administracji i Prawa), Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Tematy szkoleń

 • Aspekty prawne w handlu międzynarodowym
 • Aspekty prawno-skarbowe w sprzedaży międzynarodowej
 • Prawo celne w kontekście zagranicznej działalności gospodarczej
 • Przygotowanie dokumentacji eksportowej, prawo celne i wewnątrzunijny obrót towarowy

PAULINA

Paulina –Specjalista ds. handlu z Chinami, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarz, politolog, przedsiębiorca, ekspert w dziedzinie importu z Chin.

Misja: uświadamiać polskich przedsiębiorców, że handel z Chinami to ciekawy i dochodowy rodzaj biznesu, pod warunkiem jednak, że podchodzimy do niego z głową.

Współtworzy pierwszy i największy w Polsce serwis b2b dla importerów z Chin.Posiada szerokie doświadczenie w imporcie z Chin oraz kontaktach z chińskimi partnerami. Pełni także funkcję doradcy w relacjach handlowych kilkudziesięciu polskich firm prowadzących interesy z Państwem Środka.

Od 2010 roku dzieli się swoją wiedzą w ramach prowadzonych prelekcji, szkoleń i konferencji branżowych, a także publikacji i opinii udzielanych na łamach mediów. Szkolenia opiera na połączeniu praktyki zawodowej z osobistymi doświadczeniami rynku chińskiego.

Tematy szkoleń

 • Kompendium efektywnej wymiany handlowej z Chinami

Ekspertem w zakresie kwestii prawnych na rynkach zagranicznych jest nasz prawnik Robert – pracował w dziale prawnym Konsulatu Generalnego RP w Monachium, zajmując się pomocą prawną dla polskich obywateli i podmiotów gospodarczych. Od 2002 r. pomaga przedsiębiorcom w kwestiach prawnych z zakresu eksportu, importu oraz kontraktów dla przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia m.in. w zakresie rozliczeń w handlu zagranicznym, międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomiki UE oraz prawa UE.

Tematy szkoleń

 • Aspekty prawne w eksporcie
 • Umowy i dokumentacja międzynarodowa
 • INCOTERMS 2014

Różnice międzykulturowe doskonale przekazuje Barbara –  podróżniczka, od  2008 r związana z organizacją pozarządową SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training and Research). Specjalistka z zakresu treningu międzykulturowego (treningi relokacyjne, współpraca w zespole wielokulturowym), komunikacji międzykulturowej, protokołu dyplomatycznego oraz tłumaczeń biznesowych z uwzględnieniem aspektów kulturowych. Współpracowała m.in. z : Google, Bosch, IBM, HP, Volkswagen Polska, Procter & Gamble, licznymi uczelniami  wyższymi w Polsce i zagranicą.

Tematy szkoleń

 • Negocjacje międzynarodowe
 • Trening interkulturowy w biznesie

Joanna, to ekspert z dziedziny negocjacji międzynarodowych. Staż pracy jako wykładowca i trener – 16 lat. W 1996 roku ukończyła Instytut Stosowanych Nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją: Negocjacje, mediacje i rozwiązywanie konfliktów. Jako wykładowca realizuje zajęcia dydaktyczne m.in. w: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych.

Tematy szkoleń

 • Negocjacje międzynarodowe
 • Sztuka konsultacji biznesowych na szczeblu międzynarodowym

Specjalistą z zakresu logistyki i handlu zagranicznego jest Sergiusz - trener, przedsiębiorca, a także wykładowca w WSPiA w Lublinie na kierunku Handel Zagraniczny. Na co dzień zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej "Solidarność", Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o..

Tematy szkoleń

 • Logistyka międzynarodowa
 • Międzynarodowe reguły handlowe

Janetta - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz podyplomowego studium biznesu międzynarodowego Wyższej Szkoły Bankowej. Doradca klienta biznesowego oraz wieloletni trener w dziedzinach związanych z marketingiem i zarządzaniem w przedsiębiorstwie, tworzeniem strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym strategii wchodzenia na rynki zagraniczne. Prowadzi szkolenia z handlu zagranicznego (tj. realizacja bezpiecznych transakcji, optymalizacja ryzyka handlowego, negocjacje, finansowanie handlu zagranicznego, cła i podatki w eksporcie).  

Tematy szkoleń

 • Transakcje w handlu międzynarodowym
 •  Cło i podatki w eksporcie