SZKOLENIE6

 

DLA KOGO

 

 

 • Dla osób zainteresowanych poszerzeniem własnych kompetencji interpersonalnych i nabraniem pewności w skomplikowanych sytuacjach interkulturowych
 • Dla pracowników działu eksportu oraz sprzedaży odpowiedzialnych za kontakty z zagranicznymi kontrahentami
 • Menedżerów oraz wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw prowadzący rozmowy z kluczowymi klientami zagranicznymi

 

Każde szkolenie jest poprzedzone badaniem potrzeb, na podstawie którego zostaje przygotowany program dostosowany do potrzeb i poziomu zaawansowania Uczestników. 

 

 

PLAN

 

 

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m. in. o:

 • najważniejszych trudnościach w kontakcie międzykulturowym, czyli o typowych problemach w inicjowaniu kontaktu z przedstawicielami odmiennej kultury
 • istotnych elementach komunikacji bezpośredniej i pośredniej stosowanej zagranicą
 • budowaniu zaufaniu w różnych kulturach
 • nadrzędnych obszarach potencjalnych błędów i sporów w kontaktach – skuteczne metody ich zapobiegania

 

Szkolenia przeprowadzamy w formie warsztatowej z licznymi case study, na przykładzie rynków, takich jak: Norwegia, Dania, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja, Turcja, USA, Uzbekistan.

 

Przykładowy program szkolenia “Litwa, Łotwa i Estonia – nowe rynki, nowe możliwości”:

1) Wprowadzenie w tematykę działalności handlowej z krajami nadbałtyckimi:

 • Ustalenie celu eksportu oraz krótkie określenie gotowości przedsiębiorstwa do rozpoczęcia eksportu (na rynki nadbałtyckie);
 • Określenie atrakcyjności rynku litewskiego, łotewskiego i estońskiego dla polskiego eksportera.
 •  Jak zbudować optymalną strategię eksportową na rynki nadbałtyckie? (elementy strategii eksportowej)

2) Różnice międzykulturowe, specyfika kontaktów handlowych z krajami nadbałtyckimi:

 • Rola kultury i różnic międzykulturowych w stosunkach biznesowych oraz rola stereotypów w kontakcie z partnerami zagranicznymi;
 • Specyfika kultury polskiej i różnice w kontekście państw nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii;
 • Pułapki we współpracy międzynarodowej

3) Studium przypadku – Analiza specyfiki rynku litewskiego, łotewskiego i estońskiego czyli analiza PEST na przykładzie krajów nadbałtyckich

 • Analiza PEST jako pierwszy element szeregu analiz przedsiębiorstwa. Istota owej analizy
 • Elementy analizy PEST: czynniki polityczno-prawne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne charakterystyczne dla państw nadbałtyckich
 • Jakie kroki należy podjąć aby poprawnie przeprowadzić analizę PEST?

4) Ćwiczenia warsztatowe:

 • Analiza pozycji przedsiębiorstwa oraz jego produktów
 • Przygotowanie i omówienie analizy SWOT dla wybranego przykładu

 

 

korzyści

 

 

 • dowiesz się jak różnice międzykulturowe wpływają na relacje biznesowe,
 • nauczysz się negocjować z zagranicznym kontrahentem,
 • dowiesz się jak dostosować się do zwyczajów i obyczajów panujących w kraju naszego gospodarza.

 

Masz pytania odnośnie tego szkolenia? Wypełnij i prześlij poniższy formularz. Zaraz po otrzymaniu od Ciebie poniższego zgłoszenia - skontaktujemy się z Tobą.

  Dane kontaktowe

 

Weryfikacja