Szkolenie Incoterms – międzynarodowe reguły handlowe

 

DLA KOGO

 

 

 • Osób, które planują wprowadzić swoje produkty / usługi na rynki zagraniczne, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu działalności eksportowej, międzynarodowych reguł handlowych
 • Pracowników działu eksportu i sprzedaży, których zadaniem jest rozwój sprzedaży eksportowej, pozyskiwanie klientów zagranicznych, zawieranie i realizowanie umów.

 

Każde szkolenie jest poprzedzone badaniem potrzeb, na podstawie którego zostaje przygotowany program dostosowany do potrzeb i poziomu zaawansowania Uczestników. 

 

PLAN

 

1) MIĘDZYNARODOWE REGUŁY ZAWIERANIA I REALIZACJI KONTRAKTÓW HANDLOWYCH:

 • Wprowadzenie do tematu
 • Istota i znaczenie międzynarodowych reguł handlowych
 • Powstanie i ewolucja międzynarodowych reguł handlowych INCOTERMS

2) ANALIZA WYKŁADNI TERMINÓW HANDLOWYCH INCOTERMS:

 • Ogólna charakterystyka obowiązków stron kontraktu w świetle znowelizowanych reguł handlowych INCOTERMS 2010
 • Szczegółowa analiza wykładni formuł handlowych INCOTERMS 2010
 • Poszczególne formuły INCOTERMS

3) KOMENTARZE DO WYKŁADNI FORMUŁ INCOTERMS:

 • Wykładnia językowa
 • Graficzna prezentacja zasadniczych obowiązków stron kontraktu według INCOTERMS 2010

4) PRAKTYCZNE ASPEKTY POSŁUGIWANIA SIĘ FORMUŁAMI HANDLOWYMI INCOTERMS 2010:

 • Kryteria wyboru formuły handlowej INCOTERMS a Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
 • Warunki i zakres ubezpieczenia towarów w transporcie międzynarodowym

5) INNE ZBIORY FORMUŁ HANDLOWYCH I ICH WYKŁADNIE:

 • Amerykańskie Znowelizowane Definicje Handlu Zagranicznego – RAFTD 1941 r.
 • Komentarze do poszczególnych formuł
 • Ogólne Warunki Sprzedaży Departamentu Handlu USA
 • Combiterms 2000

 

KORZYŚCI:

 

 

 • poznasz aktualne informacje o najnowszej regule handlowej Incoterms® 2010
 • dowiesz się, jakie są zasady prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych
 • dokonasz analizy poszczególnych reguł Incoterms® 2010, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu.

 

Masz pytania odnośnie tego szkolenia? Wypełnij i prześlij poniższy formularz. Zaraz po otrzymaniu od Ciebie poniższego zgłoszenia - skontaktujemy się z Tobą.

  Dane kontaktowe

 

Weryfikacja