DLA KOGO

Szkolenia eksportowe

  • Negocjatorów i pracowników działów odpowiedzialnych za przygotowywanie międzynarodowych umów handlowych w przedsiębiorstwach
  • Radców prawnych, kancelarii adwokackich zajmujących się prawem międzynarodowym
  • dla handlowców, logistyków, spedytorów oraz pracowników firm obsługujących transakcje międzynarodowe

Każde szkolenie jest poprzedzone badaniem potrzeb, na podstawie którego zostaje przygotowany program dostosowany do potrzeb i poziomu zaawansowania Uczestników. 

 

PLAN

 

 

1) MIĘDZYNARODOWE REGULACJE W ZAKRESIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

 

2) PROCEDURY CELNE

– egzemplifikacja dokumentów eksportowych

– Automatyczny System Eksportu (AES)

– komunikat IE 599

– wytyczne co do możliwości stosowania przez podatników dokonujących eksportu bezpośredniego stawki VAT 0% w przypadku braku wystawienia komunikatów IE 599

– świadectwa pochodzenia – uznawanie reguł pochodzenia na fakturach (zapisy o preferencyjnym pochodzeniu na ksero faktury) , przechowywanie świadectw i faktur z zapisami preferencyjnymi

– warunki EXW w eksporcie ( prawne podejście do zagadnienia odpowiedzialności za przesyłkę, odprawy celnej, kwestii kto jest nadawca w świetle prawa podatkowego i celnego)

– eksport pośredni – czy zawsze jest pośredni gdy występują 3 podmioty w handlu poza UE, jak powinny prawidłowo wyglądać takie faktury , jaka faktura uznawana jest w tym wypadku za eksportową zgłaszana do odprawy celnej ( sprzedający, kupujący, pośrednik , odbiorca), różne praktyki wystawiania faktur w szczególności gdy pośrednikiem lub sprzedającym jest podmiot Unijny

– kwestia procedury 4200 – warunki jakie trzeba spełnić aby udowodnić dostawę do innego kraju UE, jakie zagrożenia z tego tytułu mogą być – jak “bezpiecznie” stosować te procedurę

– odprawa scentralizowana po nowemu – kwestie odpraw z innych Unijnych urzędów celnych, prawne rozwiązania ( VAT, akcyzy, zabezpieczenia celne, płatności za należności, gwarancja celna)

– zawieszenia poboru cła ( uszlachetnianie czynne bierne , reparacyjny, etc)

 

3) ZMIANY W TRANSAKCJACH WEWNĄTRZUNIJNYCH

– analiza transakcji trójstronnych w obrocie z zagranicą

– rozliczenie na zasadach ogólnych

– procedura uproszczona – uwarunkowania

 

4) INCOTERMS 2020

– podstawowe zmiany w 2020

– formuły sprzeczne z Kodeksem celnym UE

– nowe formuły oraz modyfikacje dotychczasowych

– stosowanie FCA w handlu międzynarodowym

– podział i modyfikacje formuły DDP

 

5) KONSULTACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ PRAWNO SKARBOWYCH

W EKSPORCIE

KORZYŚCI:

 

 

  • zapoznasz się z przebiegiem transakcji handlowych;
  • uzyskasz wiedzę na temat zasad negocjowania i przygotowania kontraktów handlowych na konkretnych przykładach;
  • poznasz praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem podatkowym i prawnym w procesie zawierania i realizacji umów;
  • dowiesz się na konkretnych przykładach jakie są sposoby zabezpieczania wykonania postanowień umownych oraz środki ochrony własnych interesów.

 

 

Masz pytania odnośnie tego szkolenia? Wypełnij i prześlij poniższy formularz. Zaraz po otrzymaniu od Ciebie poniższego zgłoszenia - skontaktujemy się z Tobą.

    Dane kontaktowe

 

Weryfikacja