”Model biznesowy internacjonalizacji wraz z wdrożeniem strategicznym na rynkach zagranicznych, 13.12.2018, Kraków

”Model biznesowy internacjonalizacji wraz z wdrożeniem strategicznym na rynkach zagranicznych, 13.12.2018, Kraków

13 grudnia 2018 r.na zlecenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie przeprowadziliśmy szkolenie dla eksporterów pt.:”Model biznesowy internacjonalizacji wraz z wdrożeniem strategicznym na rynkach zagranicznych”.

 

Na szkoleniu zostały poruszone kwestie dotyczące m.in.:

-Eksport jako możliwości rozwoju Twojej firmy

-Metody wyboru oraz analizy rynków zagranicznych

-Budowa modelu biznesowego dostosowanego do danego rynku eksportowego

-Wykorzystanie Business Model Canvas w modelowaniu ekspansji zagranicznej mojej firmy

-Wdrożenie strategii eksportowej

-Wybór działań taktycznych służących realizacji strategii eksportowej

Organizatorzy oraz uczestnicy ocenili w ankietach ewaluacyjnych na bardzo wysokim poziomie wiedzę merytoryczną, energiczny oraz efektywny sposób przekazywania informacji przez naszego trenera Grzegorza Bratka.