Optymalne dostosowanie programu do potrzeb Uczestników i poziomu zaawansowania, poprzedzone rzetelnym badaniem potrzeb szkoleniowych.