06.12.2019 r przeprowadziliśmy szkolenie zamknięte dla działu eksportu firmy Cosmo Group z Poznania.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez naszego trenera Grzegorza Bratka. Uczestnicy dowiedzieli się:

– jak przeanalizować rynki zagraniczne by wybrać kraje do ekspansji i ustalić

własne przewagi konkurencyjne?

– jak dostosować produkt do danego rynku oraz dobrać optymalną strategię

cenową,?

– jak optymalnie wybrać kanały dystrybucji w zależności od rynku zagranicznego?

– jak przygotować atrakcyjną ofertę dla partnera zagranicznego?

– gdzie wyszukiwać oraz jak pozyskać partnera zagranicznego?

– jak wykorzystać narzędzia marketingowe by budować pozycję firmy na rynkach

zagranicznych?

– jak motywować dystrybutora do efektywnej współpracy oraz zapobiegać

konfliktom w kanałach sprzedaży?

– jak prowadzić negocjacje by NIE OBNIŻAĆ CENY i uzyskiwać zyskowne,

długoterminowe relacje w biznesie?

– jak podpisać podpisać zyskowny i równocześnie bezpieczny kontrakt?

“Jak skutecznie zdobywać rynki zagraniczne oraz rozwijać eksport”, 06.12.2019 r., Cosmo Group, Poznań