Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 18/03/2020
09:00 - 15:30

Lokalizacja
Kraków

Kategorie


Zapisz się na szkolenie już teraz

… i zyskaj 200 zł!

Co zyskasz?

 

 • Poznasz narzędzia stosowane w handlu międzynarodowym;
 • Nabędziesz umiejętności kalkulacji oferty w transporcie międzynarodowym;
 • Poznasz przepisy regulujące przewozy ładunków drogą lądową i morską, a także konwencje międzynarodowe;
 • Poznasz zasady oraz uzyskasz umiejętności przygotowania i przeprowadzenia transakcji w handlu międzynarodowym z zastosowaniem uwarunkowanych form płatności;
 • Poznasz elementy związane ze stosowaniem reguł handlowych (ryzyka w handlu zagranicznym, aspekty związane z transportem międzynarodowym, ubezpieczeniami w handlu zagranicznym, dokumentacją związaną z realizacją transakcji międzynarodowych z zastosowaniem reguł handlowych Incoterms);
 • Zdobędziesz umiejętność dobierania odpowiednich reguł w oparciu o ustalone warunki transakcji, przygotowania oferty w oparciu o ustalone warunki transakcji ze szczególnym uwzględnieniem warunków dostaw, związanych z nimi obowiązkami, ryzykiem i kosztami;

Poznasz praktyczne różnice między Incoterms w wersji 2010 i 2020.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób, które planują wprowadzić swoje produkty / usługi na rynki zagraniczne, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu działalności eksportowej, międzynarodowych reguł handlowych
 • Pracowników działu eksportu i sprzedaży, których zadaniem jest rozwój sprzedaży eksportowej, pozyskiwanie klientów zagranicznych, zawieranie i realizowanie umów.

Forma szkolenia:

 • krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazujące praktyczną wiedzę w obszarze zagadnień omawianych na szkoleniu;
 • dyskusje moderowane mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Uczestników;
 • prace grupowe umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • prace warsztatowe
 • doradztwo specjalistyczne  – praca na realnych case’ach firmy, poszukiwanie rozwiązań na realne problemy firmy związane z rozwojem eksportu

Trener:


Sergiusz– trener Export-Experts, specjalizujący się w handlu zagranicznym i logistyce międzynarodowej. Na co dzień zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej “Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o.

Zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących logistyki, handlu zagranicznego, lean management. Prowadził szkolenia i warsztaty dla pracowników działów logistyki, zakupów, sprzedaży takich firm jak Philip Morris International, JUKI Central Europe, VALEO, Korona Candles S.A., Johnson Controls i wielu innych. Współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w charakterze eksperta ds. internacjonalizacji MŚP.

Wieloletni wykładowca Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie na kierunku Logistyka oraz w WSPiA w Lublinie na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada certyfikat European Senior Logistician (ESLog) Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków, ELA.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1) MIĘDZYNARODOWE REGUŁY ZAWIERANIA I REALIZACJI KONTRAKTÓW HANDLOWYCH:

 • Wprowadzenie do tematu
 • Istota i znaczenie międzynarodowych reguł handlowych
 • Powstanie i ewolucja międzynarodowych reguł handlowych INCOTERMS

2) ANALIZA WYKŁADNI TERMINÓW HANDLOWYCH INCOTERMS:

 • Ogólna charakterystyka obowiązków stron kontraktu w świetle znowelizowanych reguł handlowych INCOTERMS 2010
 • Szczegółowa analiza wykładni formuł handlowych INCOTERMS 2010
 • Poszczególne formuły INCOTERMS

3) KOMENTARZE DO WYKŁADNI FORMUŁ INCOTERMS:

 • Wykładnia językowa
 • Graficzna prezentacja zasadniczych obowiązków stron kontraktu według INCOTERMS 2010

4) PRAKTYCZNE ASPEKTY POSŁUGIWANIA SIĘ FORMUŁAMI HANDLOWYMI INCOTERMS 2010:

 • Kryteria wyboru formuły handlowej INCOTERMS a Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
 • Warunki i zakres ubezpieczenia towarów w transporcie międzynarodowym

5) INNE ZBIORY FORMUŁ HANDLOWYCH I ICH WYKŁADNIE:

 • Amerykańskie Znowelizowane Definicje Handlu Zagranicznego – RAFTD 1941 r.
 • Komentarze do poszczególnych formuł
 • Ogólne Warunki Sprzedaży Departamentu Handlu USA
 • Combiterms 2000

 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania/przełożenia szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników lub braku miejsc na dany termin.

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

CENAZAPEWNIAMYREFERENCJE

Cena za jedną osobę to:
  999 zł netto – cena obowiązuje przy zapisie do 12 lutego

(po 12.02 cena to: 1199 zł netto)

W ramach szkolenia zapewniamy:
• catering,
• komplet profesjonalnych materiałów szkoleniowych,
• certyfikat ukończenia szkolenia.

O naszych szkoleniach w ocenie ich uczestników przeczytasz tu

 

Zapisz się na szkolenie do 12.02

Zyskaj 200 zł!

Informacje i zgłoszenia pod adresem :szkolenia@eurospektrum.pl

lub pod nr tel. +48 668 890 202

Logistyka transportu oraz Międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms®2010 i 2020)- zapisz się do 12.02 i ZYSKAJ 200 ZŁ!