5 kwietnia 2018 r w Katowicach na zlecenie  firmy ArcelorMittal zrealizowaliśmy szkolenie “Aspekty prawno-skarbowe w sprzedaży międzynarodowej”,. dedykowane dla 21 pracownikom działów sprzedaży, obsługi klienta oraz logistyki. Klient jest największym producent stali na świecie.

 

Celem szkolenia było wsparcie procesów prawno-skarbowych w internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Szkolenie było prowadzone przez naszego trenera Dr Maksyma Ferenca i dotyczyło poniższych zagadnień:

 

  1. Narzędzia finansowania stosowane w handlu międzynarodowym
  2. Kwestie sporne
  3. Dokumenty nadzoru nad importem stali
  4. Umowy trójstronne
  5. Stawki celne
  6. Dokumenty potrzebne do odprawy materiału oraz wystawienia świadectwa pochodzenia : zarówno w przypadku wysyłki materiału pochodzenia z UE do krajów poza UE oraz wysyłkę materiałów spoza UE, które na chwilę obecną znajdują się w Polsce do krajów spoza UE
  7. Różnice pomiędzy producentem a dystrybutorem dla urzędu celnego, dokumenty stwierdzające pochodzenie towaru.

 

Zainteresowane firmy i instytucje zapraszamy do współpracy!

“Aspekty prawno-skarbowe w sprzedaży międzynarodowej”, 05.04.2018 r., Katowice