3 grudnia Eurospektrum wraz z działem Export Experts we współpracy z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) z Wrocławia zorganizowało spotkanie ze szkoleniami tematycznymi dla przedsiębiorców zainteresowanych działalnością eksportową.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z zawieraniem transakcji w krajach o innych kulturach biznesowych. Poruszono istotne kwestie z otoczenia ekonomicznego, prawnego, społecznego i technologicznego, ułatwiające odbiorcom podjęcie działalności eksportowej poza krajowym rynkiem oraz otrzymanie dofinansowania dla firm na taką działalność.

Adresatami spotkania byli dolnośląscy przedsiębiorcy. W spotkaniu wzięło udział 28 uczestników z 26 różnych przedsiębiorstw, a jego przebieg umożliwił uzyskanie rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Referenci zadbali o wysoki poziom merytoryczny spotkania, o czym świadczą wyniki przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych. Uczestnicy pozytywnie ocenili przydatność zorganizowanego spotkania informacyjnego, wysoko oceniając wzrost wiedzy w zakresie omawianych przez prelegentów zagadnień.

Po raz kolejny profesjonalnie i merytorycznie spotkanie dla przedsiębiorców zainteresowanych eksportem zostało przygotowane przez EuroSpektrum.

 

„Wpływ różnic kulturowych na biznes międzynarodowy”, 03.12.14r.