Kadra trenerska

Doświadczona kadra trenerska - praktycy biznesu oraz eksperci z zakresu ekonomii, marketingu, wielokulturowości oraz prawa handlowego.

Kadra trenerska EuroSpektrum, poza świetnym warsztatem trenerskim, posiada bogate doświadczenie biznesowe w przedmiocie szkoleń, co pozwala na efektywne podnoszenie kompetencji i praktycznych umiejętności przez Uczestników.

Współpracujemy z wieloma ekspertami i praktykami w tematyce Sprzedaży Międzynarodowej:

 

Dyrektor Zarządzający EuroSpektrum, twórca zespołu Export-Experts, Partner Zarządzający w firmie GoEast. Posiada 15 letnie doświadczenie we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne oraz bogate doświadczenie w konsultingu międzynarodowym, prowadzeniu szkoleń eksportowych oraz handlowych w Polsce i na rynkach wschodnich. Od kilku lat zajmuje się także usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju eksportu, tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej oraz rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za granicą.

Tematy szkoleń

 • Strategia eksportowa
 • Marketing Międzynarodowy
 • Różnice międzykulturowe w biznesie

Ekspertem w zakresie kwestii prawnych na rynkach zagranicznych jest nasz prawnik Robert – pracował w dziale prawnym Konsulatu Generalnego RP w Monachium, zajmując się pomocą prawną dla polskich obywateli i podmiotów gospodarczych. Od 2002 r. pomaga przedsiębiorcom w kwestiach prawnych z zakresu eksportu, importu oraz kontraktów dla przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia m.in. w zakresie rozliczeń w handlu zagranicznym, międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomiki UE oraz prawa UE.

Tematy szkoleń

 • Aspekty prawne w eksporcie
 • Umowy i dokumentacja międzynarodowa
 • INCOTERMS 2014

Różnice międzykulturowe doskonale przekazuje Barbara –  podróżniczka, od  2008 r związana z organizacją pozarządową SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training and Research). Specjalistka z zakresu treningu międzykulturowego (treningi relokacyjne, współpraca w zespole wielokulturowym), komunikacji międzykulturowej, protokołu dyplomatycznego oraz tłumaczeń biznesowych z uwzględnieniem aspektów kulturowych. Współpracowała m.in. z : Google, Bosch, IBM, HP, Volkswagen Polska, Procter & Gamble, licznymi uczelniami  wyższymi w Polsce i zagranicą.

Tematy szkoleń

 • Negocjacje międzynarodowe
 • Trening interkulturowy w biznesie

Joanna, to ekspert z dziedziny negocjacji międzynarodowych. Staż pracy jako wykładowca i trener – 16 lat. W 1996 roku ukończyła Instytut Stosowanych Nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją: Negocjacje, mediacje i rozwiązywanie konfliktów. Jako wykładowca realizuje zajęcia dydaktyczne m.in. w: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych.

Tematy szkoleń

 • Negocjacje międzynarodowe
 • Sztuka konsultacji biznesowych na szczeblu międzynarodowym

Specjalistą z zakresu logistyki i handlu zagranicznego jest Sergiusz - trener, przedsiębiorca, a także wykładowca w WSPiA w Lublinie na kierunku Handel Zagraniczny. Na co dzień zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej "Solidarność", Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o..

Tematy szkoleń

 • Logistyka międzynarodowa
 • Międzynarodowe reguły handlowe

Janetta - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz podyplomowego studium biznesu międzynarodowego Wyższej Szkoły Bankowej. Doradca klienta biznesowego oraz wieloletni trener w dziedzinach związanych z marketingiem i zarządzaniem w przedsiębiorstwie, tworzeniem strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym strategii wchodzenia na rynki zagraniczne. Prowadzi szkolenia z handlu zagranicznego (tj. realizacja bezpiecznych transakcji, optymalizacja ryzyka handlowego, negocjacje, finansowanie handlu zagranicznego, cła i podatki w eksporcie).  

Tematy szkoleń

 • Transakcje w handlu międzynarodowym
 •  Cło i podatki w eksporcie