28 października 2014r.  odbyło się szkolenie pt. „Litwa, Łotwa i Estonia – nowe rynki, nowe możliwości” organizowane przez Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Spotkanie to poprowadził nasz Prelegent Grzegorz Bratek.

Szkolenie skierowane było do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych zagadnieniami związanymi z eksportem i współpracą międzynarodową. Celem spotkania było m.in. zapoznanie uczestników ze specyfiką rynku krajów nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia), z różnicami kulturowymi i zasadami prowadzenia rozmów biznesowych czy zawierania kontraktów.

Uczestnikom dziękujemy za liczny i aktywny udział w spotkaniu!

  

„Litwa, Łotwa i Estonia – nowe rynki, nowe możliwości”, 28.10.14r.