11 grudnia 2017 r w Warszawie na zlecenie Lubelskiej Fundacji Rozwoju zrealizowaliśmy szkolenie w ramach projektu “EENEP SCALE UP”. Lubelska Fundacja Rozwoju wraz z partnerami z konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland realizując projekt pt. „Support young innovative companies scaling-up their innovative activities in the Single Market” zleciła nam przeprowadzenie szkolenia „Strategia eksportowa wraz z elementami Modelu Biznesowego Internacjonalizacji”, dedykowane dla 20 przedsiębiorców

Celem projektu było wsparcie internacjonalizacji i zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz ułatwienie im dostępu do rynków zagranicznych oraz finansowania dalszego rozwoju.

Uczestnicy dzięki szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera Grzegorza Bratka dowiedzieli się w jaki sposób:

  • zbudować model działania firmy na rynki zagraniczne;
  • badać potrzeby klientów na rynkach zagranicznych;
  • ustalać przewagi konkurencyjne produktu na rynkach eksportowych;
  • badać otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa na rynkach docelowych;
  • optymalnie wybierać rynki zagraniczne;
  • adaptować produkt do wymogów wskazanych rynków zagranicznych;
  • dobrać cenę eksportową do rynku docelowego;
  • wykorzystać narzędzia marketingowe w pozyskaniu zagranicznych dystrybutorów i klientów.

Uczestnicy wyrazili zadowolenie z poziomu merytorycznego szkolenia! Dziękujemy za aktywne uczestnictwo!

„Strategia eksportowa wraz z elementami Modelu Biznesowego Internacjonalizacji”, 11.12.2017r., Warszawa