26 listopada 2018 r przeprowadziliśmy w Ostrowie Wielkopolskim szkolenie pt.: “Skuteczne negocjacje międzynarodowe gwarantem sukcesu na rynkach zagranicznych”. Organizatorem szkolenia była Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, a uczestnikami eksporterzy zainteresowani internacjonalizacją własnych przedsiębiorstw. Szkolenie spotkało się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony organizatorów, jak i samych słuchaczy. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny szkolenia, a także atrakcyjny i jednocześnie zrozumiały sposób przekazywania informacji przez naszego trenera Grzegorza Bratka.

Podczas szkolenia przedsiębiorcy mieli okazję poznać tajniki skutecznego negocjowania na arenie międzynarodowej.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo!

Skuteczne negocjacje międzynarodowe gwarantem sukcesu na rynkach zagranicznych”, 26.11.2018 r. Ostrów Wielkopolski