Po raz kolejny osiągnęliśmy sukces w realizacji szkoleń eksportowych!

25 marca na zlecenie Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Enterprise Europe Network przeprowadziliśmy szkolenie zamknięte „Rynki krajów nadbałtyckich- Litwa, Łotwa, Estonia.” Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z zawieraniem transakcji  handlowych na rynki nadbałtyckie. Poruszono istotne kwestie z otoczenia ekonomicznego, politycznego, prawnego i technologicznego, przybliżające odbiorcom perspektywę podjęcia działalności eksportowej poza krajowym rynkiem.

Adresatami spotkania byli lubelscy przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem eksportu i ekspansji na nowe rynki. W szkoleniu wzięło udział 25 uczestników z różnych przedsiębiorstw, a jego przebieg umożliwił  uzyskanie rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności dla polskich eksporterów.

Trener-Grzegorz Bratek przedstawił słuchaczom problematykę związaną z możliwościami działań eksportowych na rynkach Litwy, Łotwy i Estonii- m.in. prowadzeniem negocjacji, rozmów biznesowych, zawieraniem kontraktów z uwzględnieniem różnic międzykulturowych. Uczestnicy poznali aspekty związane z potencjałem i atrakcyjnością na wybranych rynkach docelowych dla polskiego przedsiębiorcy.

Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością i profesjonalizmem co potwierdzają uzyskane Referencje -Lublin.

Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo! Na podstawie pozytywnego odbioru, mamy sygnały o zainteresowaniu kolejnym, warsztatowym szkoleniem. Mamy nadzieję, że nasze szkolenia będą punktem wyjścia dla dalszych działań podjętych w kierunku rozwoju polskiego eksportu!

IMG_1750

 

 

„Rynki krajów nadbałtyckich – Litwa, Łotwa, Estonia”, 25.03.2015 r., Lublin