Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie pragnie wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z Panem Grzegorzem Bratkiem, reprezentującym firmę Eurospektrum s.c., przy organizacji i realizacji usług szkoleniowych i doradczych w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Pan Grzegorz przeprowadził dla nas szkolenie pt. „Jak rozwijać działalność firmy żeby odnieść sukces na rynkach zagranicznych”, które zostało zrealizowane na bardzo wysokim poziomie, co miało odzwierciedlenie zarówno w rozmowach z uczestnikami szkolenia jak i w otrzymanych ankietach oceny szkolenia.

W wyniku tak pozytywnych doświadczeń, nasza współpraca z Panem Grzegorzem Bratkiem została rozszerzona o usługi doradcze związane z internacjonalizacją. (…) Firmy korzystające z usług Pana Grzegorza, oceniły je bardzo pozytywnie zarówno pod kątem zakresu merytorycznego zrealizowanych usług, jak również uzyskania konkretnych informacji przekładających się na praktyczną i branżową wiedzę.

Liczymy na dalszą owocną współpracę z Panem Grzegorzem Bratkiem i z całkowitą odpowiedzialnością możemy zarekomendować świadczone przez niego usługi.

Iwona Kurzawińska
Dyrektor Operacyjny, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Z przyjemnością potwierdzam, że uczestniczyłam w szkoleniu zamkniętym w zakresie „Efektywnej sprzedaży i negocjacji” prowadzonym przez Profesjonalistę w tej dziedzinie Grzegorza Bratka.

W mojej ocenie szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób, dopasowane do naszych potrzeb, a bogate doświadczenie , wysokie zaangażowanie i pozytywna energia Trenera Grzegorza stworzyło atmosferę sprzyjającą dyskusji (…)

Atutem szkolenia była warsztatowa część, w której mieliśmy możliwość aktywnego udziału w rozwiązywaniu cas-ów, studiów przypadku dopasowanych do potrzeb naszego przedsiębiorstwa. Szkolenie zaowocowało poszerzeniem wiedzy oraz umiejętności uczestników z zakresu skutecznych negocjacji, obrony ceny i sprzedaży.

(…)Ponadto śmiało mogę potwierdzić, że Grzegorz prezentuje wysoką wiedzę popartą bogatym doświadczeniem w zakresie sprzedaży sprzedaży i negocjacji. (…)

Zdecydowanie polecam nawiązanie współpracy z Grzegorzem Zespołom, które chcą rozwinąć biznes w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

Ilona Małuszyńska
Koordynator ds.Sprzedaży i Obsługi klienta Meringer Sp. z o.o./Ltd.

Pan Grzegorz Bratek- trener reprezentujący firmę Eurospektrum s.c.przeprowadził w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości szkolenie z zakresu poszukiwania kanałów dystrybucyjnych na rynkach zagranicznych. Szkolenie, które odbyło się w dniach 26-27 lutego 2019 r.połączone było z indywidualnymi konsultacjami dla lokalnych przedsiębiorców z subregionu kaliskiego.

Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez Uczestników (…) Ponadto, indywidualne konsultacje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem Uczestników. Mieli oni szansę na spotkanie ze specjalistą, który udzielił odpowiedzi na nurtujące pytania, a także omówił indywidualne sytuacje biznesowe wspólnie z reprezentantami firm (…)

 

Paweł Kurasz
Wiceprezes Zarządu, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie potwierdza, że Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę Eurospektrum s.c.wykonał z należytą starannością usługę szkoleniową skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Szkolenie pt.:”Jak zdobywać rynki Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Mongolia) vs Kaukaz (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan)” zostało zrealizowane dnia 15 listopada 2018 roku w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (…)

Usługa przeprowadzona była w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny (…) Pan Grzegorz posiada bardzo dobre zdolności komunikacyjne i organizacyjne, jest otwarty na dyskusję i pracę w grupie. Zarówno wiedza merytoryczna jak i energiczny oraz efektywny sposób przekazywania wiedzy zostały ocenione przez uczestników na bardzo wysokim poziomie.

Agnieszka Czubak
Kierownik Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń IPH w Krakowie