Firma TelForceOne miała okazję uczestniczyć w dwóch szkoleniach przeprowadzonych przez EuroSpektrum “Jak pozyskać partnera na rynkach zagranicznych” oraz “Wstęp do negocjacji międzynarodowych”.

Szkolenie było w całości poświęcone aspektom związanym z rozwojem eksportu.

(…) Dużym zainteresowaniem wśród uczestników szkolenia cieszyła się tematyka sposobów komunikacji w różnych krajach oraz procesu przygotowania się do negocjacji. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na dużą wiedzę i profesjonalne przygotowanie merytoryczne Trenera, Pana Grzegorza Bratka. Pan Grzegorz posługiwał się praktycznymi przykładami z własnej pracy zawodowej, co zostało docenione przez uczestników ze względu na większe możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy na szkoleniu w przyszłej pracy zawodowej.

(…) Będziemy chcieli kontynuować współpracę z EuroSpektrum w zakresie bardziej szczegółowego doradztwa eksportowego.

telforceone
Zuzanna Sroczyńska
HR Manager, TelForceOne

Spółka IMS S.A.pragnie podziękować firmie Eurospektrum s.c.za przeprowadzenie szkolenia w zakresie budowania Strategii Eksportowej i Modelu Biznesowego ukierunkowanego na internacjonalizację, które odbyło się w dniach 23-24 sierpnia 2016 r.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Grzegorza Bratka w praktyczny i ciekawy sposób. Trener wyróżnia się dużą energią, zaangażowaniem oraz pasją szkoleniową, co pozwoliło na maksymalne zaktywizowanie uczestników.

Szkolenie miało praktyczny charakter, a jego celem było przygotowanie naszej firmy do ekspansji zagranicznej oraz wypracowanie strategii eksportu.(…)Wraz z trenerem budowaliśmy również model ekspansji na rynki zagraniczne z wykorzystaniem metody Business Model Canvas.

(…) Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę EuroSpektrum oraz Grzegorza Bratka jako kompetentnego i doświadczonego trenera w zakresie ekspansji zagranicznej.

szkolenia eksportowe
Wojciech Grendziński
Wiceprezes Zarządu, IMS S.A.

W dniu 07.09.2016 r.Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę Eurospektrum s.c., przeprowadził na zlecenie Ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju szkolenie:” Model Biznesowy i strategia rozwoju eksportu gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych” dla grupy 27 przedsiębiorców z regionu lubelskiego.

Pan Grzegorz Bratek okazał się osobą bardzo kompetentną w realizacji szkolenia z ww.tematyki. Jego bogate doświadczenie w tworzeniu modeli biznesowych współpracy zagranicznej oraz budowaniu strategii rozwoju eksportu przełożyło się na wysoka jakość przeprowadzonego szkolenia.

(…) Ciekawa forma przekazu, ekspresyjny sposób wyrażania myśli, ilustrowanie toku prezentacji przykładami z osobistych doświadczeń prelegenta sprawiły, że szkolenie było niezwykle interesujące i inspirujące zarazem.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy Pana Grzegorza Bratka jako trenera rzetelnego, którego kreatywność i sposób prezentacji jest gwarancją udanego sukcesu.

lfr
Anna Krakowiak
Dyrektor Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej potwierdza, że firma Eurospektrum s.c.Grzegorz Bratek Katarzyna Zawadzka wykonała z należytą starannością usługi szkoleniowe skierowane do małych i średnich przedsiębiorców.

W ramach cyklu szkoleń pt.:”Akademia eksportu” zostały zrealizowane następujące tematy (łącznie 36 godzin dydaktycznych):

1. Wybór rynków docelowych

2.Strategie eksportowe

3.Promocja na rynkach docelowych

4.Współpraca z zagranicznym dystrybutorem

5.Logistyka w eksporcie

6.Możliwość finansowania i zabezpieczenia transakcji eksportowych.

Usługa została zrealizowana w ramach projektu „Enterprise Europe Network West Poland” z należytą starannością oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami (…)

 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii logo
Prof.zw.dr.hab.inż.Jan Koch
Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej