W dniach 12-14.00.2018 oraz 25-26.09.2018 r.Pan Grzegorz Bratek poprowadził 2 szkolenia dla pracowników Kieleckiego Parku Technologicznego w obszarze internacjonalizacji tj.:

1.Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji eksportowej;

2.Zarządzanie eksportem. Strategie i najlepsze praktyki.

(…) Podczas warsztatów Pan Grzegorz wykazał się profesjonalizmem oraz umiejętnością przekazania praktycznej wiedzy w oparciu o własne doświadczenie biznesowe związane z eksportem.

Ponadto Pan Grzegorz zapewnił świetny kontakt z uczestnikami szkolenia poprzez poczucie humoru, pozytywne nastawienie oraz merytoryczne przygotowanie do każdego spotkania.

Biorąc powyższe pod uwagę rekomenduję Pana Grzegorza jako solidnego, wiarygodnego i w pełni przygotowanego trenera do prowadzenia szkoleń w/w obszarze.

Szymon Mazurkiewicz
Dyrektor, Kielecki Park Technologiczny

Firma TelForceOne miała okazję uczestniczyć w dwóch szkoleniach przeprowadzonych przez EuroSpektrum “Jak pozyskać partnera na rynkach zagranicznych” oraz “Wstęp do negocjacji międzynarodowych”.

Szkolenie było w całości poświęcone aspektom związanym z rozwojem eksportu.

(…) Dużym zainteresowaniem wśród uczestników szkolenia cieszyła się tematyka sposobów komunikacji w różnych krajach oraz procesu przygotowania się do negocjacji. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na dużą wiedzę i profesjonalne przygotowanie merytoryczne Trenera, Pana Grzegorza Bratka. Pan Grzegorz posługiwał się praktycznymi przykładami z własnej pracy zawodowej, co zostało docenione przez uczestników ze względu na większe możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy na szkoleniu w przyszłej pracy zawodowej.

(…) Będziemy chcieli kontynuować współpracę z EuroSpektrum w zakresie bardziej szczegółowego doradztwa eksportowego.

Zuzanna Sroczyńska
HR Manager, TelForceOne

Spółka IMS S.A.pragnie podziękować firmie Eurospektrum s.c.za przeprowadzenie szkolenia w zakresie budowania Strategii Eksportowej i Modelu Biznesowego ukierunkowanego na internacjonalizację, które odbyło się w dniach 23-24 sierpnia 2016 r.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Grzegorza Bratka w praktyczny i ciekawy sposób. Trener wyróżnia się dużą energią, zaangażowaniem oraz pasją szkoleniową, co pozwoliło na maksymalne zaktywizowanie uczestników.

Szkolenie miało praktyczny charakter, a jego celem było przygotowanie naszej firmy do ekspansji zagranicznej oraz wypracowanie strategii eksportu.(…)Wraz z trenerem budowaliśmy również model ekspansji na rynki zagraniczne z wykorzystaniem metody Business Model Canvas.

(…) Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę EuroSpektrum oraz Grzegorza Bratka jako kompetentnego i doświadczonego trenera w zakresie ekspansji zagranicznej.

Wojciech Grendziński
Wiceprezes Zarządu, IMS S.A.

W dniu 07.09.2016 r.Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę Eurospektrum s.c., przeprowadził na zlecenie Ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju szkolenie:” Model Biznesowy i strategia rozwoju eksportu gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych” dla grupy 27 przedsiębiorców z regionu lubelskiego.

Pan Grzegorz Bratek okazał się osobą bardzo kompetentną w realizacji szkolenia z ww.tematyki. Jego bogate doświadczenie w tworzeniu modeli biznesowych współpracy zagranicznej oraz budowaniu strategii rozwoju eksportu przełożyło się na wysoka jakość przeprowadzonego szkolenia.

(…) Ciekawa forma przekazu, ekspresyjny sposób wyrażania myśli, ilustrowanie toku prezentacji przykładami z osobistych doświadczeń prelegenta sprawiły, że szkolenie było niezwykle interesujące i inspirujące zarazem.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy Pana Grzegorza Bratka jako trenera rzetelnego, którego kreatywność i sposób prezentacji jest gwarancją udanego sukcesu.

Anna Krakowiak
Dyrektor Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju