Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie potwierdza, że Pan Grzegorz Bratek, reprezentujący firmę Eurospektrum s.c.wykonał z należytą starannością usługę szkoleniową skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Szkolenie pt.:”Model biznesowy internacjonalizacji wraz z wdrożeniem strategicznym na rynkach zagranicznych” zostało zrealizowane dnia 13 grudnia 2018 roku w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (…)

Usługa przeprowadzona była w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny. Pan Grzegorz posiada bardzo dobre zdolności komunikacyjne i organizacyjne, jest otwarty na dyskusję i pracę w grupie. Zarówno wiedza merytoryczna jak i energiczny oraz efektywny sposób przekazywania wiedzy zostały ocenione przez uczestników na bardzo wysokim poziomie.

Agnieszka Czubak
Kierownik Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń IPH w Krakowie

Pan Grzegorz Bratek-przedstawiciel firmy Eurospektrum, przeprowadził dla ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie szkolenie, w dniu 4 grudnia 2018 r.,pod nazwą: “Nowe rynki-nowe możliwości. Jak zdobywać rynki bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) vs Kaukaz (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan)”.

(…)Trener wykazał się profesjonalizmem, wiedzą teoretyczną oraz praktyczną popartą licznymi przykładami, odpowiedzialnością i zaangażowaniem podczas wykonywania powierzonych obowiązków.

Wymienione atuty stanowią o wysokim poziomie otrzymanych usług szkoleniowych jak i doradczych, o czym może świadczyć analiza ankiet dokonana po szkoleniu.

Doświadczenie wyniesione ze współpracy z Panem Grzegorzem Bratkiem, przedstawicielem firmy Eurospektrum, pozwala zarekomendować Pana Grzegorza jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.

Dr inż.Władysław Czajka
Kierownik Ośrodka, Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Pan Grzegorz Bratek doradzał mojej firmie Stuka Puka w ramach projektu “Start up Małopolska”. Potrzebowałam fachowej pomocy w sprawie kontaktu B2B z zagranicznymi kontrahentami oraz konstrukcji umów dystrybucyjnych.

Nasze konsultacje naszpikowane były niezbędną mi wiedzą. Pan Grzegorz świetnie zanalizował potrzeby mojej firmy i konkretnie odniósł się do zadawanych przeze mnie pytań.Dzięki temu byliśmy w stanie rozwinąć nasze plany dystrybucyjne, zaplanować rozwój, rozejrzeć się za ciekawymi rynkami do dalszej współpracy.

 

Jesteśmy zachwyceni zarówno profesjonalizmem Pana Grzegorza jak i jego sposobem bycia i cierpliwością w tłumaczeniu zawiłych zasad jakimi rządzi się międzynarodowy eksport. Te godziny mentoringu pozwoliły nam znacząco przyspieszyć działania w firmie i zbudowały wyjściową bazę wiedzy odnośnie tematu.

Anna Kowacka-Kość
Dyrektor kreatywny, STUKA PUKA

Mamy przyjemność poinformować, iż w ramach współpracy z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Pan Grzegorz Bratek- trener reprezentujący firmę Eurospektrum s.c.przeprowadził szkolenie skierowane dla eksporterów z naszego regionu pt.”Skuteczne negocjacje międzynarodowe gwarantem sukcesu na rynkach zagranicznych”.

Szkolenie prowadzone dn.26 listopada 2018 r.przez Pana Bratka miało praktyczny charakter. Połączenie żywiołowego sposobu przekazywania wiedzy oraz przedstawienie strategii negocjacyjnych na podstawie przykładów z własnego doświadczenia zawodowego spotkało się z dużą sympatią słuchaczy.Na podstawie ankiet stwierdzamy, iż uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny szkolenia, a także atrakcyjny i jednocześnie zrozumiały sposób przekazywania informacji.(…)

Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, iż przeprowadzone szkolenie sprostało naszym oczekiwaniom. W przyszłości wyrażamy chęć współpracy i polecamy Pana Grzegorza Bratka jako specjalistę w zakresie prowadzonych szkoleń oraz godnego zaufania partnera.

Paweł Kurasz
Wiceprezes Zarządu, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości