W dniach 12-13 czerwca 2017 roku zrealizowaliśmy szkolenie “Przywództwo i zarządzanie zespołem” dla firmy SLV Group Dariusz Tekla z siedzibą w Oleśnicy-producenta rusztowań. Szkolenie zostało sfinansowane przez PUP w Oleśnicy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Spotkanie przeprowadził nasz trener P.Maciej Weinmann, a dotyczyło ono doskonalenia sztuki stawiania celów biznesowych, wywierania wpływu i motywowania współpracowników do wytężonej pracy owocującej zwiększeniem efektywności. Szkolenie ukierunkowane było na rozwój kompetencji przywódczych, dla menedżerów, którzy z racji postawionych przed nimi zadań muszą z sukcesem przeprowadzić swój zespół przez proces zmiany.

 

Szkolenie było dedykowane kadrze zarządzającej i zostało podzielone na moduły:

  1. „Stawianie celów i osiąganie rezultatów, a siła motywacji”, „Kto nie zna celu nie odnajdzie drogi!”
  2. „ Przywództwo w czasie zmian”
  3. “Inteligencja emocjonalna dla Liderów”

Firmy zainteresowane realizacją szkoleń w ramach środków KFS zapraszamy do współpracy!

 

Przywództwo i zarządzanie zespołem, 12-13.06.2017, Oleśnica