07 września na zlecenie ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju przeprowadziliśmy szkolenie “Model biznesowy i strategia rozwoju eksportu gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych”. W szkoleniu wzięło udział 27 przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Trener Grzegorz Bratek przedstawił uczestnikom kwestie związane z budową skutecznego działania Modelu Biznesowego na rynkach zagranicznych. Bardzo wysokie noty uzyskane w ankietach świadczą o zadowoleniu uczestników.

Dziękujemy za liczne i aktywne uczestnictwo!

“Model biznesowy i strategia rozwoju eksportu gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych”, 07.09.2016, Lublin