22 listopada 2018 roku na zlecenie Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie zrealizowaliśmy szkolenie pt.:„Jak rozwijać działalność firmy by odnieść sukces na rynkach zagranicznych”. W szkoleniu uczestniczyli przedsiębiorcy zainteresowani wejściem na rynki europejskie. Uzyskane wysokie noty w ankietach ewaluacyjnych świadczą o zadowoleniu uczestników i organizatorów szkolenia. Organizator określił nasze szkolenie jako jedno z najbardziej profesjonalnie przeprowadzonych szkoleń.

Dziękujemy!

Jak rozwijać działalność firmy by odnieść sukces na rynkach zagranicznych”, 22.11.2018 r., Konin