Skuteczne negocjacje międzynarodowe – cz 1

Skuteczne negocjacje międzynarodowe – cz 1

Pragnę podzielić się z Wami wskazówkami ze szkolenia „SKUTECZNE NEGOCJACJE EKSPORTOWE” wygłoszonego na Międzynarodowej Konferencji Eksportowej „Jak sprzedawać polskie produkty na rynkach eksportowych”. Poniżej wskazówki jak rozwijać eksport dzięki umiejętnej sprzedaży międzynarodowej prowadzeniu profesjonalnych negocjacji zagranicą: Zrozum motywacje swojego zagranicznego